Autor: ŁukaszBurkiewicz

Międzynarodowa konferencja Sacrum w mieście: wymiar religijny, kulturalny i społeczny

Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, 25-27 listopada 2015 r.

PROGRAM

 

Środa, 25 listopada 2015 r.

Otwarcie konferencji (9:00-9:30), Aula 412

9.00 – Rektor Akademii Ignatianum Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ

9.10 – Dziekan Wydziału Filozoficznego Ks. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. Ign.

9.20 – Organizatorzy: prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska, dr Łukasz Burkiewicz

 

Obrady (9:30-11:50), Aula 412

1. Wykład inauguracyjny - prof. dr hab. Henryk Samsonowicz (Uniwersytet Warszawski) - Rola Jana Długosza w kulturze polskiej XV wieku i jego znaczenie jako duchownego, wychowawcy, patrioty, znawcy dziejów Polski

2. dr Piotr Duchliński (Akademia Ignatianum) - Dialektyka sacrum i profanum.
Uwagi z zakresu fenomenologii religii

3. dr Leszek Zinkow (Akademia Ignatianum) - Dyfuzja i alienacja. Świątynie greckiego miasta w Egipcie: Naukratis /Per-Meryt

4. dr hab. Rafał Hryszko (Uniwersytet Jagielloński) - Sacrum w późnośredniowiecznej koncepcji miasta idealnego  Francesco Eiximenisa

5. prof. Agop Garabedyan (Instytut Studiów Bałkańskich w Sofii), prof. Rumiana Komsałova (Uniwersytet w Płowdiw)- Kult kobiet świętych w średniowiecznej Bułgarii

Dyskusja

 

Przerwa kawowa (11.50 – 12.10)

 

Obrady (12:10-14:00), Aula 412

6. prof. dr Svetlana Bliznyuk (Uniwersytet im. Łomonosowa, Moskwa) - A Sacral Budget of Genoese Famagusta the End of the XIVth-XVth Century

7. dr Rafał Quirini-Popławski (Uniwersytet Jagielloński) -  Relics of Pera

8. dr hab. Wojciech Mruk (Uniwersytet Jagielloński) - Mount Moriah in the eyes of Christians and Muslims in the period before the crusades

9. dr Nicholas Coureas (Uniwersytet w Nikozji, Cypr) - One faith but two rites: Chalcedonian Christians on Lusignan Cyprus in a wider Mediterranean Context

10. dr Łukasz Burkiewicz (Akademia Ignatianum) The Hospitallers in Cyprus and their sugar refinery at Kolossi (XIVth-XVth Century)

Dyskusja

14:00 – 15:00 – Obiad

Obrady (15:00-16:40), Aula 412

11.  ks. dr Szymon Tracz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) - Obrazy Sano di Pietro z kolekcji Lanckorońskich na Wawelu jako wyraz pobożności i element religijnego krajobrazu XV--wiecznej Sieny

12. prof. dr hab. Danuta Quirini – Popławska, mgr Andrzej Zaręba (Akademia Ignatianum) - Obrzędy pogrzebowe i miejsca pochówków w Wenecji

13. bskp prof. dr hab. Jan Kopiec (Uniwersytet Opolski) - Nekropolie książąt śląskich w Bytomiu

14. dr Magdalena Biniaś – Szkopek (Uniwersytet Adama Mickiewicza) - Działania sądu konsystorskiego w Poznaniu w pierwszych latach XV wieku

Dyskusja

Przerwa kawowa (16:40 – 17:00)

 

Obrady (17:00-19:00), Aula 412

 

15. prof. dr Alberto Castaldini (Università „Babeş-Bolyai” di Cluj-Napoca) - Visione e funzione dello spazio sacro negli scritti di Antonio Possevino

16. prof. dr Luca Bernardini (Università degli Studi di Milano) - Prawosławie a Moskwa Dymitra Samozwańca w oczach polskich uczestników Dymitriady 1604-1611

17. prof. dr Gaetano Platania (Università degli Studi della Tuscia VT) - Roma barocca tra sfarzo e sacralità. Ossoliński e  Radziwiłł. Le solenni ambasciate di obbedienza.

18. dr Alessandro Boccolini (Università degli Studi della Tuscia VT) - La sacralità di Roma. La conversione di Cristina di Svezia nei documenti editi ed inediti conservati negli archivi e biblioteche romane

Dyskusja

 

19:00 – Kolacja

 

Czwartek, 26 listopada 2015 r.

 

Obrady (9:00-11:50), Aula 412

19. dr Aneta Kliszcz (Akademia Ignatianum) - Miejska sztuka sakralna w I quattro libri dell’architettura Andrea Palladia

20. prof. dr hab. Dariusz Rott (Akademia Ignatianum)- Religijna i kulturowa rola islandzkiego Skalholt

21. dr Marcin Gadocha (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Rola szpitali w XVII – wiecznym Lwowie

22. dr Wiktor Szymborski (Uniwersytet Jagielloński) - Profanum wkraczające w sferę sacrum - czyli o nowożytnej opiece medycznej w klasztorach dominikańskich: przykład konwentu warszawskiego

23. dr Beata Stuchlik-Surowiak (Akademia Ignatianum) - Kopalnia, kuźnica i huta jako przestrzeń sacrum. Rzecz o dziele Walentego Roździeńskiego Officina ferraria..

Dyskusja

Przerwa kawowa (11:50 – 12:10)

 

Obrady (12:10-14:00), Aula 412

24. dr hab. Justyna Łukaszewska-Haberkowa (Akademia Ignatianum) - Jan Poszakowski SJ jako kronikarz wydarzeń zakonnych i biograf społeczności jezuitów na Litwie w XVI i XVII w. i jego wizja Civitas beatorum

25. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu)Obrońcy wiary i budowniczowie Rzymu. Rzecz o papieżach

26. dr  Tomasz Graff (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) -  Barokowa pobożność w świetle testamentu ks. profesora Marcina  Wadowity

27. dr Paweł Nowakowski (Akademia Ignatianum) - Sacrum i władza w przestrzeni miejskiej Kioto

28. dr Monika Miazek - Męczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Makau- jezuickie serce Chin. Wkład Towarzystwa Jezusowego w kształtowaniu się oblicza miasta

29. prof. dr Sabire Arik (Uniwersytet w Ankarze) - Rola meczetu w życiu religijnym i kulturowym państwa osmańskiego

Dyskusja

 

14:00 – 15: 00 – Obiad

 

Obrady (15:00-16:30), Aula 412

30. dr Anna Markiewicz (Uniwersytet Jagielloński) - Sztuka sakralna w dzienniku podróży po Europie Jana Michała Kossowicza (1682-1688)

31. prof. dr hab. Marian Chachaj (UMCS, Lublin) - „Collegio Ecclesiastico a Ponte Sisto” w Rzymie w świetle diariusza bożogrobca Jakuba Lanhausa (1768-1769)

32. Mgr Patryk Kurzyński (Uniwersytet Wrocławski) - Percepcja sacrum w relacjach czterech polskich podróżników-zakonników z 1768 roku

33. prof. dr hab. Bogdan Rok (Uniwersytet Wrocławski) - Poszukiwanie sacrum w wędrówkach rzymskich bożogrobca Jakuba Lanhausa świetle dziennika 1768-1769

34. Ks. dr Jan Konior SJ (Akademia Ignatianum) - Jezuici w Goa w XVI i XVII wieku. Zderzenie kultur i religii

Dyskusja

Przerwa kawowa (16:40 – 17:00)

 

Obrady (17:00-18:40), Aula 412

 

35. dr Barbara Hryszko (Akademia Ignatianum) - Sfera sacrum odzwierciedlona w kartografii i ikonografi Île de la Cité w Paryżu oraz jej desakralizacja

36. dr hab. Grażyna Zając (Uniwersytet Jagielloński) - Szkolnictwo chrześcijańskie w Turcji w II połowie XIX wieku w świetle tureckiej autobiografii

37. mgr Sylwia Filipowska (Uniwersytet Jagielloński) - Obrzędy sufickie w dziewiętnastowiecznym Stambule we wspomnieniach polskich i tureckich-praktyki religijne czy widowisko ludyczne?

38. prof. dr hab. Krzysztof Bojko (Ambasador  RzP w Jordanii, Uniwersytet Jagielloński)Palestyna i Zajordanie od połowy XIX w. do ustanowienia mandatu brytyjskiego w Palestynie oraz powstania Emiratu Transjordanii

Dyskusja

 

19.00 -Kolacja

 

 

Piątek, 27 listopada 2015 r.

 

Obrady (9:00-11:00), Aula 412

39. prof. dr hab. Stefan Gąsiorowski (Uniwersytet Jagielloński) - Sacrum w karaimskiej kenesie

40. prof. dr hab. Leszek Hońdo (Uniwersytet Jagielloński)Sposoby pochówków Żydów na przykładzie krakowskich cmentarzy

41. prof. dr Marek Inglot SJ (Pontificia Università Gregoriana di Roma) - Kościół i kolegium jezuitów w Sankt Petersburgu w latach 1800-1815

42. dr Bartłomiej Garczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)- Katolickie świątynie i parafie Petersburga do 1917 r.; ich dzieje, rola i działalność

43. Ks. dr Marek Miławicki (Dominikański Instytut Historyczny, Kraków) - Zmiany w topografii sakralnej miast w Galicji po kasacie klasztorów w okresie józefińskim (na przykładzie klasztorów dominikańskich)

 

Przerwa kawowa (11:00 – 11:20)

 

Obrady (11:20-13:20), Aula 412

44. prof. dr hab. Artur Kijas (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Religijna i kulturotwórcza rola parafii katolickiej w życiu polskiej diaspory w Charkowie na przełomie XIX i XX w.

45. dr Izabela Kaczmarzyk (Akademia Ignatianum) - Sakralizacja przestrzeni industrialnej na przykładzie działalności fundacyjnej górnośląskich przemysłowców na przełomie XIX i XX w.

46. s. prof. dr hab. Jadwiga Kalinowska OSB (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) - Działalność  opiekuńczo-wychowawcza  i  społeczna Sióstr Benedyktynek Misjonarek i ich komisarza ks. Antoniego Jagłowskiego w okresie XX-lecia międzywojennego na Wołyniu

47. dr Katarzyna Jarkiewicz (Akademia Ignatianum) - Na gruzach Babilonu- ujrzałem Miasto święte, Jeruzalem nowe. Przekształcenie przestrzeni sakralnej i jej wpływ na obrzędowość w polskich miastach lat 1945-1947

48. dr Tomasz Dekert (Akademia Ignatianum) - Od demokratyzacji do desakralizacji: urbanizacja a XX-wieczne zmiany w liturgii katolickiej

Dyskusja

 

Podsumowanie

13:40 – Dziekan Wydziału Filozoficznego Ks. dr hab. Tomasz Homa SJ, prof. Ign.

13:50 – Organizatorzy: prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska

 

Obiad - godz. 14.

 

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.