Strona główna > Komitet naukowy / Komitet organizacyjny

logo UPlogo AIKProgram konferencji


Instytut Nauk o Wychowaniu
Katedra Dydaktyki i Wczesnej Edukacji Dziecka
na Wydziale Pedagogicznym
Akademii Ignatianum w Krakowie

oraz

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie

Akademia Ignatianum ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
tel. 12 3999 52, e-mail: konferencjawed@ignatianum.edu.pl

__________________________________


I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

WCZESNA EDUKACJA DZIECKA – TRYWIALIZACJA CZY MODERNIZACJA

Kraków, 21-22 listopada 2016 roku

_______________________________

Patronat nad Konferencją Naukową objął

Jego Magnificencja Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie

Ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ

________________________________

WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI

________________________________________________________________

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej Akademia       
im. J. Długosza w Częstochowie,
Wydział Pedagogiczny

Uniwersytet Ostrawski
w Ostrawie 
(Czechy)

Staropolska Szkoła Wyższa
w Kielcach
Wydział Pedagogiki i Psychologii

Uniwersytet ,, Paisii Hilendarski” w Plovdiv
(Bułgaria)

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie
Wydział Pedagogiczny

Uljanowski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet
im. I. N. Uljanowa w Uljanowsku (Rosja)

Gal Ferenc College Hungary
Faculty of Education Szarvas
(Węgry)
Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy
im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)

Uniwersytet Preszowski
w Preszowie (Słowacja)

__________________________________________________________________________________

Do pobrania:

Tematyka konferencji

Proponowane obszary badań, refleksji, dyskusji

Wprowadzenie w Polsce obniżenia wieku szkolnego w 2014 roku i następnych planowanych przedsięwzięć, związanych z powrotem siedmiolatków do szkół w 2016 roku pociągną za sobą kolejne zmiany strukturalno - organizacyjno – metodyczne i programowe zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna stanie kolejny raz wobec nowych wyzwań, wymagających przemyślanych rozwiązań w zakresie praktyki szkolnej. Głównym problemem staje się potrzeba modernizacji tych etapów edukacyjnych. Widoczna trywializacja procesu uczenia się, treści programowych, podręczników blokuje rzetelne zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji dziecka, niweluje jego swoiste predyspozycje, rozwijanie talentów i pasji oraz podejmowania indywidualnych celów. Przedszkole i szkoła stoją przed niezmiernie trudnym zadaniem przygotowania młodego człowieka do funkcjonowania w sytuacji permanentnie dokonujących się zmian w otaczającej
rzeczywistości. Zmiany dokonują się w niezwykle dynamicznym tempie i są nieprzewidywalne, wynikają z przenikania się różnych nurtów, procesów i zjawisk, które pomimo tego, że pozostają często ze sobą w sprzeczności, to jednak są jednocześnie warunkiem zachowania równowagi w rozwoju jednostek, a także całych społeczeństw. Zachodzące procesy społeczne w relacjach jednostka – społeczność mają oczywiście wpływ zarówno na porządek i ład społeczny, jak i na swoiste życie jednostek.
Żyjemy w kulturze indywidualizacji, w której prawo jednostki uzyskane w społecznej przestrzeni życia do bycia sobą, do budowania własnej niezależnej tożsamości, obecnie w erze ponowoczesności zamienione zostało w imperatyw samorealizacji. Władze oświatowe dokonują różnorodnych zmian i modyfikacji zarówno w sferze wielu rozwiązań strukturalnych, organizacyjnych, jak i programowych bez dostatecznej i rzetelnej wiedzy o zachodzących w przedszkolu i szkole procesach. W odniesieniu do edukacji elementarnej szczególnie niepokojące jest, że w dalszym ciągu nie bierze się pod uwagę znaczenia, jakie ma ona dla przebiegu jego całej kariery edukacyjnej i dalszych biografii życiowych. Uwaga ta dotyczy przede wszystkim władz niższego szczebla, a także władz placówek edukacyjnych, które w rzeczywistości decydują o warunkach edukacji na tym etapie.

Cele konferencji:

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, refleksji, wyników badań naukowych oraz podjęcie dyskursu pedagogicznego na temat aktualnego stanu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Polsce i innych krajach zagranicznych oraz dokonanie szeroko pojętej analizy porównawczej. W szczególności zaś:

 • Interdyscyplinarne spojrzenie na proces wychowania i kształcenia dziecka w przedszkolu i szkole;
 • Refleksja nad dylematami współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • Wpływ zmian organizacyjnych, metodycznych i programowych na jakość wczesnej edukacji dziecka;
 • Interpretacja nowych wyzwań edukacyjnych i dydaktycznych dotyczących obniżenia wieku szkolnego i rozpoczęcia nauki przez dzieci 7 – letnie;
 • Analiza obszarów aktywności dziecięcej w przedszkolu i szkole;
 • Podjęcie dyskursu nad przeobrażeniami paradygmatycznymi zachodzącymi w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • Implementacja osiągnięć pedagogiki i psychologii do procesu wychowania i nauczania dziecka;
 • Próby oceny jakości, skuteczności i efektywności pracy wychowawczo – dydaktycznej i dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela z dziećmi;
 • Znaczenie wielokierunkowej komunikacji i dialogu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w dobie nowoczesnych technologii informatycznych;
 • Przedstawienie poglądów na temat różnic rozwojowych, indywidualizacji oraz wielopoziomowości w edukacji;
 • Realizacja podmiotowości i partnerstwa w wychowaniu oraz nauczaniu.

Tematyka konferencji będzie oscylowała wokół następujących zagadnień:

1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wobec aktualnych zmian oświatowych.
2. Edukacja sześciolatków czy siedmiolatków – wyzwanie, zagrożenie, szansa?
3. Nauczyciel i uczeń we wspólnej przestrzeni edukacyjnej.
4. Obszary aktywności dziecka w przedszkolu i szkole.
5. Rodzice jako partnerzy procesu edukacyjnego.
6. Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
7. Międzykulturowość i wielokulturowość jako model edukacji otwartej na odmienność kulturową i interakcje.
8. Wartości i antywartości literatury dziecięcej.
9. Sztuka w edukacji i terapii dziecka.
10. Nowoczesne technologie edukacyjne – przykładem dobrych praktyk.
11. Język obcy nowożytny w edukacji przedszkolnej i szkolnej.
12. Współczesne tendencje i innowacje w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej.


W ramach konferencji planujemy sekcję dla doktorantów i studentów.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.