08.02.2021

Nieobecność Kierownika MSJO, mgr Joanny Zubel


Kierownik MSJO, mgr Joanna Zubel jest nieobecna w pracy w dniach 4-19.02.2021. Dyżury zaplanowane w tych dniach zostają odwołane. Wszelkie sprawy należy kierować do Zastępcy Kierownika MSJO, mgr. Łukasza Troszczyńskiego.