dr hab. n. med. i n. o zdr. Marcin J. Jabłoński

Telefon: 609 502 393
E-mail: marcin.jablonski@ignatianum.edu.pl
Dostępność: Online Teams lub Skype, po wcześniejszym kontakcie mailowym

Marcin Jacek Jabłoński, jest doktorem habilitowanym nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalistą psychiatrą i lekarzem chorób wewnętrznych. Posiada certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowych: Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz certyfikaty psychoonkologa i superwizora psychooonkologii Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Od roku 2019 jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Jego obecne zainteresowania naukowe obejmują problematykę psychologiczną i społeczną osób z chorobami somatycznymi oraz społeczne, medyczne i biznesowe konteksty psychoterapii. 
 
Strona domowa (adres, kontakt tel. i mailowy): https://psychiatrakrakow.org
PUBLONS (recenzje dla czasopism naukowych) https://publons.com/researcher/1407312/marcin-jablonski/

 

Dorobek naukowy

Najważniejsze osiągnięcia