Regulaminy

[Pobierz] [Otwórz] Regulamin Szkoły Doktorskiej ( Załącznik do Uchwały nr 25/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2021 r.
[Pobierz] [Otwórz] Regulamin opłat ( Załącznik do Zarządzenia nr 67/2020/2021 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 24 maja 2021 r.)
[Pobierz] [Otwórz] Regulamin prowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załącznik do Uchwały nr 48/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 września 2020 r.
[Pobierz] [Otwórz] Szczegółowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej AIK (załącznik do Uchwały nr 23/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2020 r.) - DLA DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTŁACENIE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020 - karta uczestnictwa oraz karta hospitacji do pobrania w zakładce informator dla doktorantów/wzory dokumentów
[Pobierz] [Otwórz] Szczegółowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej AIK ( załącznik nr 3 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 20/2019/2020 Senatu AIK z dnia 29 kwietnia 2020r.) - DLA DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 - karta uczestnictwa oraz karta hospitacji do pobrania w zakładce informator dla doktorantów/wzory dokumentów
[Pobierz] [Otwórz] Szczegółowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej AIK ( załącznik nr 3 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 27/2020/2021 Senatu AIK z dnia 27 kwietnia 2021r.) - DLA DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 - karta uczestnictwa oraz karta hospitacji do pobrania w zakładce informator dla doktorantów/wzory dokumentów
[Pobierz] [Otwórz] Szczegółowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej AIK ( załącznik nr 3 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 27/2021/2022 Senatu AIK z dnia 29 marca 2022 r.- DLA DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 - karta uczestnictwa oraz karta hospitacji - dostępne do pobrania w zakładce informator dla doktorantów/ wzory dokumentów