Studia podyplomowe

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe musi w pierwszej kolejności wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny w celu założenia indywidualnego konta rekrutacyjnego w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji. Kandydaci niepełnosprawni oraz kandydaci mający trudności w dostępie do internetu mogą dokonać rejestracji na studia w Biurze Rekrutacji w godzinach jego pracy.

2. Po wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego (dane osobowe, dane adresowe, deklaracja kierunku, ocena z dyplomu), na indywidualnym koncie rekrutacyjnym zostanie wyświetlona informacja potwierdzająca rejestrację kandydata w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji.

3. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Kandydat jest zobligowany do regularnego sprawdzania informacji na swojej poczcie elektronicznej oraz na indywidualnym koncie rekrutacyjnym. Informacje dotyczące dalszego przebiegu rekrutacji będą wysyłane jako komunikaty na indywidualnym koncie rekrutacyjnym w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji.

5. Decyzję o uruchomieniu danej edycji studiów podyplomowych podejmuje dziekan, po uzbieraniu się wystarczającej liczby chętnych.

6. Decyzje w sprawie przyjęcia na studia podyplomowe wysyłane są do kandydata, za pośrednictwem poczty, na wskazany w elektronicznym formularzu rejestracyjnym adres zamieszkania/adres do korespondencji.

7.Aby dokonać wpisu na studia, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia osobiście do Biura Rekrutacji kompletu wymaganych dokumentów:

  1. podanie o przyjęcie na studia - wydrukowany i podpisany na każdej stronie kwestionariusz ankiety osobowej.
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu przy wpisie), w przypadku braku dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się złożenie kserokopii zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim (oryginały do wglądu przy wpisie);
  3. kserokopia dowodu osobistego powiększona dwa razy (oryginał do wglądu przy wpisie);
  4. jedna kolorowa fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi do dowodu osobistego (opisana na odwrocie imieniem, nazwiskiem i numerem pesel);
  5. w przypadku kandydatów na kierunek Logopedia kserokopia zaświadczenia od logopedy o możliwości podjęcia studiów na tym kierunku (oryginał do wglądu przy wpisie).

8. Przyjmowany będzie tylko komplet wymaganych dokumentów.

9. Nie będą przyjmowane dokumenty wysłane pocztą.

10. Za błędy we wprowadzonych danych w formularzu rejestracyjnym odpowiedzialność ponosi kandydat.

11. W celu potwierdzenia wpisu na listę słuchaczy należy podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia i świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz złożyć kopmlet dokumentów w Biurze Rekrutacji AIK, w ciągu 7 dni od otrzymania decyzji o przyjęciu.

info

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.