UWAGA! Kandydacie na kierunek Filologia angielska - przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym znajdziesz tutaj.

W postępowaniu kwalifikacyjnym na pozostałe kierunki studiów brane są pod uwagę trzy przedmioty:

a) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny od roku 2016 w technikum i od roku 2015 w liceum ogólnokształcącym uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej z trzech przedmiotów według następującego porządku:

Przedmiot pierwszy – poziom podstawowy lub rozszerzony

Przedmiot drugi  – poziom podstawowy lub rozszerzony

Przedmiot trzeci – do wyboru spośród

poziom podstawowy

poziom rozszerzony

Język polski

Język obcy nowożytny

Matematyka

Biologia/ Chemia/ Filozofia/ Fizyka/ Geografia/ Historia/ Historia muzyki/ Historia sztuki/ Informatyka/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości etnicznej/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Matematyka/ Wiedza o społeczeństwie

Ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

  • poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych),
  • poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych).

W przypadku zdania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), lub w przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot dodatkowy (trzeci przedmiot), wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.

b) W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w latach 2005-2014 w liceum ogólnokształcącym oraz w latach 2006-2015 w technikum uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej) z trzech przedmiotów według następującego porządku:

Przedmiot pierwszy – poziom podstawowy lub rozszerzony

Przedmiot drugi  – poziom podstawowy lub rozszerzony

Przedmiot trzeci  do wyboru

poziom podstawowy lub rozszerzony spośród

Język polski

Język obcy

Historia/ Biologia (Biologia z higieną i ochroną środowiska)/ Informatyka/ Chemia/ Fizyka z astronomią/ Geografia/ Historia muzyki/ Wiedza o tańcu/ Filozofia/ Historia sztuki/ Język łaciński i kultura antyczna/ Język mniejszości etnicznej/ Język mniejszości narodowej/ Język regionalny/ Język kaszubski/ Wiedza o społeczeństwie/ Matematyka

Ustala się następujący współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe:

  • poziom podstawowy – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych),
  • poziom rozszerzony – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych).

W przypadku zdania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym), lub w przypadku, gdy kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot dodatkowy (trzeci przedmiot), wskazuje się ten, z którego uzyskano lepszy wynik rankingowy.

c) W przypadku kandydatów, którzy z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym zdawali egzamin maturalny do roku szkolnego 2003/2004 w liceum ogólnokształcącym lub do roku 2004/2005 w technikum uwzględnia się wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: języka polskiego, języka obcego i trzeciego przedmiotu. W przypadku braku oceny z trzeciego przedmiotu z części pisemnej egzaminu maturalnego należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej, a w przypadku gdy egzamin maturalny nie obejmował trzeciego przedmiotu, ocenę z klasyfikacji końcowej (ukończenia szkoły średniej) z trzeciego wybranego przedmiotu spośród przedmiotów wskazanych w postepowaniu kwalifikacyjnym. W przypadku braku oceny z języka obcego z części pisemnej egzaminu maturalnego należy wziąć pod uwagę ocenę z części ustnej, a jeżeli jej brak, to kandydat wskazuje ocenę końcową ze świadectwa ukończenia szkoły średniej.

Ustala się  współczynnik przeliczeniowy punktów procentowych na punkty rankingowe.     

Ocena (skala 2-6)

Punkty procentowe

Ocena (skala 3-5)

Punkty procentowe

dopuszczająca (2)

30%

-

-

dostateczna (3)

50%

dostateczna (3)  

50%

dobra (4)

70%

dobra (4)

75%

bardzo dobra (5)

90%

bardzo dobra (5)

100%

celująca (6)

100%

 -

-

Wyniki z egzaminu maturalnego przeliczane są na punkty rankingowe w następujący sposób: wynik z każdego przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym zostaje przeliczony na punkty procentowe wg powyższej tabeli i pomnożony przez współczynnik przeliczeniowy:

  • punkty procentowe oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej – współczynnik 0,1 (np. 70% x 0,1 = 7 punktów rankingowych),
  • punkty procentowe ze świadectwa maturalnego – współczynnik 0,15 (np. 70% x 0,15 = 10,5 punktów rankingowych).

d) W przypadku kandydatów zdających egzamin maturalny po raz pierwszy w roku 2016 w technikum lub od roku 2015 w liceum ogólnokształcącym  oraz kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w latach 2005-2014 w liceum ogólnokształcącym lub w latach 2006-2015 w technikum oraz kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny do roku 2003/2004 w formie matury dwujęzycznej ustala się współczynnik punktów procentowych na punkty rankingowe 0,15.

Szczegółowe Zasady przeliczania wyników ze świadectw uzyskanych za granicą na punkty rankingowe w Akademii Ignatianum w Krakowie, dostępne są tutaj.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.