Strona główna Strefa Studenta i Absolwenta Koła naukowe Sekcja Psychologii Klinicznej KNSP


Sekcja Psychologii Klinicznej KNSP

Sekcja Psychologii Klinicznej KNSP powstała w roku akademickim 2015/2016 z inicjatywy studentów psychologii. Stanowi ją grupa osób, które charakteryzuje pozytywna energia, otwartość na nowe doświadczenia oraz bardzo dobre umiejętności organizacyjne.

Opiekunem Sekcji Psychologii Klinicznej czuwającym nad aspektami merytorycznymi jest dr Krzysztof Nowakowski.

 

Działalność sekcji za swoje cele przyjmuje:

- integrację studentów Akademii Ignatianum,

- poszerzanie wiedzy oraz rozwój zainteresowań z zakresu szeroko rozumianej psychologii klinicznej,

- doskonalenie praktycznych umiejętności.

 

Cele te realizowane są poprzez:

- udział studentów (bierny i czynny) w licznych wykładach otwartych oraz konferencjach,

- udział w warsztatach,

-wyjścia do placówek zajmujących się profilaktyką, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich studentów zainteresowanych poszerzaniem własnej wiedzy i zdobywaniem nowych kompetencji.

Więcej informacji o Sekcji Psychologii Klinicznej:  

 

 

W skład zarządu w roku akademickim 2016/2017 wchodzą:

Katarzyna Wróbel - Przewodnicząca (wrobel.katarzyna1@gmail.com)

Konrad Stasiak - Zastępca

Anna Abram - Sekretarz

Estera Borycz - Skarbnik