Strona główna Kierunek: Arteterapia


Kierunek: Arteterapia

[Powrót do Oferty Edukacyjnej]

NOWY KIERUNEK W OFERCIE AIK!
INFORMACJE OGÓLNE

1. Informacje o kierunku:

Studia dedykowane są osobom, które, dostrzegają terapeutyczny wymiar sztuki, są aktywne na polu społecznym, artystycznym i chcą łączyć swoją działalność z działalnością pedagogiczną (wspomagającą rozwój człowieka, profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.)
Akademia Ignatianum w Krakowie jest jedyną polską uczelnią, będącą członkiem ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education), organizacji wspierającej i nadzorującej proces kształcenia i rozwoju zawodowego artetarapeutów w Europie. Studia uzyskały także rekomendację Stowarzyszenia Artetarapeutów Polskich Kajros.

 

2. Studia:

Studia II stopnia w trybie stacjonarnym.

 

3. Zasady rekrutacji

Oferta skierowana jest do absolwentów pierwszego stopnia studiów, po kierunkach z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz artystycznych, którzy w swoich zainteresowaniach koncentrują się na sztuce i swoją aktywność udokumentują w rekrutacyjnym portfolio oraz zaprezentują w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Portfolio (w wersji analogowej lub elektronicznej) powinno zawierać od 5 do 10 przykładów prac/działań artystycznych: zdjęcia, obrazy, rysunki, filmy video, zapisy: kompozycji muzycznych, wykonań utworów, występów teatralnych, itp. lub osiągnieć na polu aktywności społecznej i kulturalnej z wykorzystaniem potencjału twórczego kandydata. Przykłady prac artystycznych, zapisów oraz kopie świadectw i opinii dotyczących powyższych aktywności powinny wskazywać na umiejętności artystyczne kandydata, jego zdolności ekspresji poprzez sztukę, potencjał zaangażowania w proces twórczy w wybranym obszarze sztuki oraz zaangażowanie społeczne.
Na ocenę portfolio (max. 40 pkt) składają się:
0-10 pkt.  – świadectwa oraz inne potwierdzenia ukończenia warsztatów i kursów artystycznych i innych aktywności prezentujących potencjał twórczy kandydata
0-30 pkt. - jakość prac i ich wyraz artystyczny, zaangażowanie w proces twórczy
w tym:
0-20 pkt. - jakość prac, zdolności artystyczne, kreatywność;
0-10 pkt. - ekspresja i zaangażowanie w proces twórczy.

 

Kandydaci na kierunek Arteterapia rekrutują się w trybie i terminie przewidzianym w procesie rekrutacji dla Akademii Ignatianum w Krakowie. Termin składania portfolio zamieszczony jest w terminarzu rekrutacji.
SYLWETKA ABSOLWENTA
Po ukończeniu studiów Absolwent będzie dysponował warsztatem teoretyczno - praktycznym niezbędnym do projektowania działań arteterapeutycznych, do aktywności w tworzeniu oraz realizacji interdyscyplinarnych programów rozwojowych, profilaktycznych i terapeutycznych w obszarach wymagających interwencji psychopedagogicznej. Absolwent zdobędzie kwalifikacje do pełnienia roli pedagoga - arteterapeuty.