Strona główna Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna


Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

[OPIS KIERUNKU] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. Informacje o kierunku:

Studia są prowadzone w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Filozoficznym.

 

2. Studia są prowadzone w trybie:

stacjonarnym.


3. Zakresy kształcenia - ścieżka edukacyjna do wyboru:

Dziennikarstwo radiowe
Dziennikarstwo telewizyjne
Dziennikarstwo internetowe
Dziennikarstwo prasowe

 

4. Wybór ścieżki edukacyjnej/zakresu kształcenia:

Przedmioty w ramach zakresu zaczynają się od 3 semestru.

Na Wydziale Filozoficznym, o tym czy przyjęci na studia kandydaci podejmą dany zakres dowiedzą się od sekretariatu Instytutu Dziennikarstwa. Decyzję odnośnie zakwalifikowania się podejmuje Dyrektor Instytutu, w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem danej ścieżki edukacyjnej. W przypadku zbyt małej ilości wyboru ścieżki, dany zakres nie zostanie utworzony.

[OPIS KIERUNKU] STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

1. Informacje o kierunku:

Studia są prowadzone w Instytucie Dziennikarstwa na Wydziale Filozoficznym.

 

2. Studia są prowadzone w trybie:

stacjonarnym.


3. Zakresy kształcenia - ścieżka edukacyjna do wyboru:

Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
Dziennikarstwo międzykulturowe
Dziennikarstwo śledcze

 

4. Warunki rekrutacji:

Prawo  do  ubiegania  się  o  przyjęcie  na  kierunek,  mają  osoby,  które  ukończyły  studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub studia równorzędne w kraju lub za granicą.

 

5. Wybór ścieżki edukacyjnej/zakresu kształcenia:

Wyboru zakresu dokonuje się podczas 1 semestru studiów II stopnia (na pisemny wniosek studenta). Przedmioty w ramach zakresu zaczynają się od 2 semestru.

Na Wydziale Filozoficznym, o tym czy przyjęci na studia kandydaci podejmą dany zakres dowiedzą się od sekretariatu Instytutu Dziennikarstwa. Decyzję odnośnie zakwalifikowania się podejmuje Dyrektor Instytutu, w przypadku dużej liczby zainteresowanych wyborem danej ścieżki edukacyjnej. W przypadku zbyt małej ilości osób zainteresowanych wybraniem danej ścieżki, zakres ten nie zostanie utworzony.

[SYLWETKA ABSOLWENTA] STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

1. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA ( ZAKRES): DZIENNIKARSTWO RADIOWE

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

 • wiedza przygotowywująca do działalności w konkurencyjnym środowisku nadawców radiowych, w tym proponowanie ciekawych tematycznie i realizatorsko audycji, cykli itp.,
 • umiejętność przygotowywania materiałów do emisji radiowej,
 • znajomość prawa i etyki dziennikarskiej umożliwiające sprawne funkcjonowanie na rynku medialnym.

 

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
 • jako dziennikarz, publicysta, prezenter radiowy,
 • w sferze komunikacji społecznej, na przykład jako rzecznik w instytucjach lub firmach,
 • w publicznych mediach oraz w prywatnych stacjach bądź sieciach radiowych, instytucjach nadzorujących działalność mediów w Polsce,
 • w specjalistycznych czasopismach dotyczących rynku mediów, w szczególności radiowego,
 • przy pozyskiwaniu i archiwizacji danych o charakterze audio, czyli w takich instytucjach jak jednostki badawcze, archiwa, szkoły.

2. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (ZAKRES): DZIENNIKARSTWO TELEWIZYJNE

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

 • umiejętność profesjonalnego przygotowania materiałów do emisji telewizyjnej,
 • wiedza przygotowywująca do działalności w konkurencyjnym środowisku nadawców telewizyjnych, w tym proponowanie ciekawych tematycznie i atrakcyjnych warsztatowo treści,
 • umiejętność warsztatowe pracy z kamerą i montażu,
 • wiedza z zakresu marketingu i reklamy telewizyjnej,
 • znajomość prawa i etyki dziennikarskiej umożliwiające sprawne funkcjonowanie na rynku medialnym.

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
 • jako dziennikarz, publicysta, prezenter telewizyjny,
 • w publicznych mediach oraz w prywatnych stacjach telewizyjnych, instytucjach nadzorujących działalność mediów w Polsce,
 • w specjalistycznych czasopismach dotyczących rynku mediów, w szczególności telewizyjnego,
 • przy pozyskiwaniu i archiwizacji danych o charakterze audiowizualnych, w takich instytucjach jak: jednostki badawcze, archiwa, szkoły,
 • w sferze komunikacji społecznej, na przykład jako rzecznik w instytucjach lub firmach,
 • w usługach związanych z tworzeniem materiałów audiowizualnych, w tym reklamowych.

 

3. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (ZAKRES): DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

 • wiedza na temat nowoczesnych mediów komunikacyjnych opartych na najnowszych technologiach,
 • umiejętność doboru i publikacji treści dziennikarskich w mediach internetowych,
 • umiejętność merytorycznego współtworzenia dzienników internetowych i serwisów informacyjnych,
 • znajomość zasad i możliwości zapewniania bezpieczeństwa przy dostępie do informacji w sieci,
 • znajomość prawa i etyki dziennikarskiej umożliwiające sprawne funkcjonowanie na rynku medialnym.

 

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę w:

 • dziennikach i innych mediach oraz portalach internetowych, w firmach świadczących usługi przez drogę internetową,
 • wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych,
 • działach promocji firm,
 • zespołach prowadzących internetowe badania,
 • projektach związanych z badaniem internetu, sieci społecznościowych itp.

 

4. ŚCIEŻKA EDUKACYJNA (ZAKRES): DZIENNIKARSTWO PRASOWE

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

 • wiedza przygotowywująca do działalności w konkurencyjnym środowisku wydawców prasowych, w tym proponowanie ciekawych tematycznie i atrakcyjnych warsztatowo treści,
 • wiedza z zakresu marketingu i reklamy w prasie,
 • znajomość prawa i etyki dziennikarskiej umożliwiająca sprawne funkcjonowanie na rynku medialnym,
 • umiejętność profesjonalnego przygotowywania materiałów do druku,
 • umiejętność gromadzenia i archiwizacji materiałów prasowych,
 • znajomość warsztatu fotografika.

 

Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:
 • jako dziennikarz, publicysta, reporter,
 • w redakcjach dzienników i czasopism, w domach mediowych i wydawnictwach,
 • w mediach społecznościowych, gazetach i periodykach lokalnych, stowarzyszeniowych,
 • w sferze komunikacji społecznej, na przykład jako rzecznik w instytucjach lub firmach.

 

 

 

[SYLWETKA ABSOLWENTA] STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE (ZAKRESY): DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, DZIENNIKARSTWO MIĘDZYKULTUROWE oraz DZIENNIKARSTWO W MEDIACH CYFROWYCH

 

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów:

 • pogłębiona wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia pracy dziennikarskiej w obszarze mediów oraz prowadzenia badań naukowych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, zwłaszcza w dyscyplinach takich jak nauki o mediach i nauki o poznaniu i komunikacji społecznej,
 • odpowiednio ukierunkowane moduły specjalnościowe pozwalają na opanowanie przez studenta warsztatu dziennikarza śledczego / dziennikarza specjalizującego się w problematyce międzykulturowej / dziennikarza specjalizującego się w obszarze mediów cyfrowych.


Możliwa kariera zawodowa:

Absolwent tych zakresów może podjąć pracę w:
 • mediach cyfrowych,
 • redakcjach medialnych zajmujących się tematyką śledczą i międzykulturową,
 • instytucjach naukowo-badawczych zajmujących się mediami i komunikacją społeczną.
HARMONOGRAMY STUDIÓW