Strona główna Uczelnia Szkoła doktorska


Szkoła doktorska

Od 1 października 2019 roku Akademia Ignatianum w Krakowie prowadzi Szkołę doktorską.

Szkoła doktorska stanowi zorganizowaną formę kształcenia doktorantów, prowadzona jest w trybie studiów stacjonarnych i ma na celu przygotowanie jej uczestników do uzyskania stopnia naukowego doktora w czterech dyscyplinach:

1. Filozofia

2. Nauki o kulturze i religii

3. Nauki o polityce i administracji

4. Pedagogika