Treść:

 • Zarządzenie nr 1/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 43/2015/2016 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów na studiach podyplomowych dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2016/2017

 • Zarządzenie nr 3/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 4/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2015/2016 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie w szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 5/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Polityki Senioralnej

 • Zarządzenie nr 6/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. Oceny Osiągnięć Naukowych i Dydaktycznych Doktorantów w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

 • Zarządzenie nr 7/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Doktoranckiej ds. przyznawania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizacje celów projakościowych w Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

 • Zarządzenie nr 8/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji Doktoranckiej ds. przyznawania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizacje celów projakościowych w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

 • Zarządzenie nr 9/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla doktorantów w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 10/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 11/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2016/2017

  Regulamin wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Ignatianum w Krakowie.

 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/2016/2017

  Zaświadczenie dla absolwenta.

 • Zarządzenie nr 14/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

 • Zarządzenie nr 15/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

 • Zarządzenie nr 16/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 21 grudnia 2016 r.

 • Zarządzenie nr 18/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia liczby studentów uprawnionych do otrzymywania stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2016/2017

 • Zarządzenie nr 19/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń bezzwrotnej pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2016/2017

 • Zarządzenie nr 20/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w roku 2017 dla pracowników administracji i obsługi w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 21/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Uczelnianego zespołu do spraw kompleksowej oceny jakości działalności naukowej podstawowych jednostek organizacyjnych (wydziałów) Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 22/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zasad dyplomowania studentów w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2016/2017

  Tekst jednolity Zasad dyplomowania studentów w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 23/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Klubu Biegacza Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 25/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie godzin rektorskich w dniu 19 stycznia 2017 r.

 • Zarządzenie nr 26/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej pionu administracyjnego Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 28/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla doboru kandydatów na studia na rok akademicki 2017/2018

 • Zarządzenie nr 30/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie sprawie Zasad dyplomowania studentów w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Załącznik do Zarządzenia nr 30/2016/2017

  Zasady dyplomowania studentów w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 31/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Egzaminu Dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo w Wydziale Zamiejscowym Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Załącznik do Zarządzenia nr 31/2016/2017

  Regulamin Egzaminu Dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo

 • Zarządzenie nr 33/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału w Programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA103 studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie na wyjazdy w okresie 1 czerwca 2017 r. – 30 września 2018 r.

 • Załącznik do Zarządzenia nr 33/2016/2017

  Regulamin udziału w Programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA103 studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie na wyjazdy w okresie 1 czerwca 2017 – 30 września 2018 roku

 • Zarzadzenie nr 34/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zawierania umowy zlecenia na zajęcia dydaktyczne

 • Załącznik do Zarzadzenia nr 34/2016/2017

  Wniosek w sprawie zawarcia umowy zlecenia na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych

 • Zarządzenie nr 35/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 36/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia nr 49/2014/2015 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie opisu historii Akademii Ignatianum w Krakowie i systemu ocen w języku polskim stosowanych w suplementach do dyplomów ukończenia studiów wraz z ich tłumaczeniem na język angielski.

 • Zarządzenie nr 37/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich Akademii Ignatianum w Krakowie w 2017 roku

 • Zarządzenie nr 39/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu zadań Pełnomocnika Rektora ds. Absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 41/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowego terminarza rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2017/2018

 • Zarządzenie nr 42/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie terminarza rekrutacji na studia doktoranckie - studia trzeciego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 43/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów drugiego stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 44/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Ignatianum w Krakowie.

 • Załącznik do Zarządzenia nr 44/2016/2017

  Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia podyplomowe rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018 w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 45/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2017 r.w sprawie wprowadzenia Konferencyjnej Karty Obiegowej

 • Załącznik do Zarządzenia nr 45/2016/2017

  Konferencyjna Karta Obiegowa

 • Zarządzenie nr 46/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji pracy oraz wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie letnim 2017 roku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 48/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 45/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Konferencyjnej Karty Obiegowej

 • Konferencyjna Karta Obiegowa

  Stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 45/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Konferencyjnej Karty Obiegowej zmienionego Zarządzeniem nr 48/2016/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

 • Konferencyjna Karta Obiegowa dla Wydziału Zamiejscowego Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie

  Stanowiąca załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 45/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Konferencyjnej Karty Obiegowej zmienionego Zarządzeniem nr 48/2016/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

 • Zarządzenie nr 49/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 8 maja 2017 r w sprawie dnia rektorskiego 12 maja 2017 r.

 • Zarządzenie nr 50/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udziału w Programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA103 pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie na wyjazdy w okresie 1 październik 2017 – 30 wrzesień 2018 rok

 • Załącznik do Zarządzenia nr 50/2016/2017

  Regulamin udziału w Programie Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja KA103 pracowników Akademii Ignatianum w Krakowie na wyjazdy w okresie 1 październik 2017 – 30 wrzesień 2018 rok

 • Zarządzenie nr 52/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2017/2018

 • Załącznik do Zarządzenia nr 52/2016/2017

  Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

 • Zarządzenie nr 53/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za prowadzone w języku polskim studia dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2017/2018

 • Zarządzenie nr 54/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie procedury postępowania w sytuacji nieuruchomienia danego kierunku studiów podyplomowych w przypadku zebrania się zbyt małej liczby kandydatów w roku akademickim 2017/2018

 • Zarządzenie nr 55/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń dla nauczycieli akademickich Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 55/2016/2017

  Wzór oświadczenia nauczyciela akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie.

 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 55/2016/2017

  Wzór oświadczenia.

 • Zarządzenie nr 56/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów dla cykli studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

 • Zarządzenie nr 57/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów na studiach doktoranckich dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

 • Zarządzenie nr 58/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów na studiach podyplomowych dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

 • Zarządzenie nr 59/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za prowadzone w języku polskim studia pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia i jednolite studia magisterskie dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2017/2018

 • Zarządzenie nr 61/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie procedury nadawania statusu profesora afiliowanego przy Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 61/1/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zakresu zadań Pełnomocnika Rektora ds. współpracy międzynarodowej w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 62/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia maksymalnej wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne dla studentów i doktorantów w Akademii Ignatianum w Krakowie.

 • Zarządzenie nr 63/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Załącznik do Zarządzenia nr 63/2016/2017

  Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 64/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 5 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia terminarza składania wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla studentów Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 66/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie powołania Uczelnianej komisji poświadczającej znajomość języka polskiego jako obcego na Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 66/2016/2017

  PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY z egzaminu znajomości języka polskiego dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2017/2018 prowadzonych w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 66/2016/2017

  PROTOKÓŁ ZBIORCZY z egzaminu znajomości języka polskiego dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2017/2018 prowadzonych w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 67/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu na wyprodukowanie oraz emisja programu telewizyjnego na temat najnowszych osiągnięć humanistycznych realizowanych w ramach projektu „Humanistyka ma przyszłość” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2016 – 2018

 • Zarządzenie nr 68/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów decyzji w sprawach dotyczących opłat za świadczone usługi edukacyjne

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 68/2016/2017

  Decyzja w sprawie odroczenia opłaty dotycząca doktorantów

 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 68/2016/2017

  Decyzja w sprawie odroczenia opłaty dotycząca słuchaczy studiów podyplomowych

 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 68/2016/2017

  Decyzja w sprawie odroczenia opłaty dotycząca studentów

 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 68/2016/2017

  Decyzja w sprawie rozłożenia na raty dotycząca doktorantów

 • Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 68/2016/2017

  Decyzja w sprawie rozłożenia na raty dotycząca studentów

 • Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 68/2016/2017

  Decyzja w sprawie zwolnienia od opłaty dotycząca doktorantów

 • Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 68/2016/2017

  Decyzja w sprawie zwolnienia od opłaty dotycząca słuchaczy podyplomowych

 • Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 68/2016/2017

  Decyzja w sprawie zwolnienia od opłaty dotycząca studentów

 • Zarządzenie nr 69/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 1 września 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków w sprawach dotyczących opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne, wzoru wniosku ogólnego oraz wzoru odwołania.

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 69/2016/2017

  Wniosek o odroczenie terminu zapłaty

 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 69/2016/2017

  Wniosek o zwolnienie z opłaty

 • Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 69/2016/2017

  Wniosek w sprawie rozłożenia opłaty na raty

 • Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 69/2016/2017

  Wniosek o zwrot opłaty

 • Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 69/2016/2017

  Wniosek o przeksięgowanie

 • Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 69/2016/2017

  Wniosek ogólny

 • Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 69/2016/2017

  Odwołanie

 • Zarządzenie nr 70/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku na dzień 31 grudnia 2017 r.

 • Zarządzenie nr 71/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie organizacji aktywności dydaktycznej podczas konferencji organizowanej przez European Consortium for Arts Therapies Education.

 • Zarządzenie nr 72/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 6 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu wyjazdów studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+

 • Załącznik do Zarządzenia nr 72/2016/2017

  Regulamin wyjazdów studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Ignatianum w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ - tekst jednolity

 • Zarządzenie nr 73/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany składu Uczelnianej Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 75/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 września 2017 r. w sprawie dnia rektorskiego 6 października 2017 r.

 • Zarządzenie nr 76/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 13/2012/2013 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów doktorskich wydawanych w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 77/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania Rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 78/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wyboru opiekuna naukowego i promotora zewnętrznego przez doktoranta Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 79/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w tłumaczeniu na języki obce oraz wzoru odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski wydawanych w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Zarządzenie nr 80/2016/2017

  Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych wydawanych w Akademii Ignatianum w Krakowie

 • Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80/2016/2017

  Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

 • Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 80/2016/2017

  Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.