Strona główna Rekrutacja Rekrutacja dla Obywateli Ukrainy


Rekrutacja dla Obywateli Ukrainy

 

Запрошуємо на навчання до Ігнатіанум

 

Бакалаврат

Англійська філологія

Педагогіка

Політологія

Адміністрація та публічна політика

Управління та нові технології в публічній сфері

Філософія

Культурознавство

Туризм та рекреація

Журналістика та соціальна комунікація

5-річна магістерська програма

Психологія

Дошкільна педагогіка

Магістерська програма

Англійська філологія

Педагогіка

Арт-терапія

Політологія

Адміністрація та публічна політика

Філософія

Культурознавство

Журналістика та соціальна комунікація

 

Аспірантура (докторська школа)

Напрямки: філософія, педагогіка, політологія, наука про культуру та релігію

Детальну інформацію про напрямки навчання можна знайти тут

https://www.ignatianum.edu.pl/oferta-edukacyjna-AIK

Денне навчання – безкоштовне. Студенти можуть отримати соціальну стипендію, а найкращі студенти також наукову стипендію.

Якщо Ви знаєте польську мову

від 13 червня можна подавати заявку на навчання через нашу онлайн систему

Детальну інформацію як це зробити можна знайти тут

https://www.ignatianum.edu.pl/kroki-rekrutacja

Всі іноземці мають надати сертифікат знання мови на рівні щонайменше В2 або приступити до екзамену з польської мови організованого Академією Ігнатіанум

 

 

 

 

 

ПРОПОЗИЦІЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 2022/2023/OFERTA NA ROK AKADEMICKI 2022/2023
КУРС ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ/KURS JĘZYKA POLSKIEGO

Akademia Ignatianum у Кракові оголошує набір на інтенсивні курси польської мови для кандидатів (громадян України), які претендують на вступ до AIK.

 

Для запису на курс заповніть анкету та надішліть її на електронну адресу: ukraina@ignatianum.edu.pl

 

Детальну інформацію про форму та дату курсу буде надано після збору відповідної кількості людей.

 

Заявки приймаються до 30 червня 2022 року (або до заповнення місць).

 

Детальну інформацію щодо набору можна знайти за посиланням: https://www.ignatianum.edu.pl/ukraina

 

Питання щодо набору громадян України та самого курсу надсилайте на електронну адресу: ukraina@ignatianum.edu.pl

 

 

Akademia Ignatianum w Krakowie ogłasza nabór na intensywny kurs języka polskiego dla kandydatów (obywateli Ukrainy) ubiegających się o przyjęcie na studia w AIK.

 

W celu zapisania się na kurs należy wypełnić zgłoszenie i przesłać je na adres mailowy: ukraina@ignatianum.edu.pl  

 

Dokładne informacje o formie przeprowadzeniu kursu i terminie zostaną podane po zebraniu odpowiedniej liczny osób. 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 czerwca 2022 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie: https://www.ignatianum.edu.pl/ukraina

 

 

Pytania dotyczące rekrutacji dla obywateli Ukrainy oraz samego kursu prosimy kierować na adres mailowy: ukraina@ignatianum.edu.pl

 

Formularz zgłoszeniowy kurs języka polskiego/Заявка на курс польської мови

 

                                                                        

 

Правила прийому військових мігрантів з України на навчання в АІК/Zasady przyjmowania migrantów wojskowych z Ukrainy na studia na AIK

Правила прийому військових мігрантів з України на навчання в АІК

1. Ця інструкція стосується прийому на навчання осіб, які користуються тимчасовим захистом у Республіці Польща у розумінні ст. 106 ч. 1 Закону від 13 червня 2003 р. про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща.

2. Особи приймаються на існуючі навчальні програми, які проводяться польською мовою.

3. Умовою для вступу на навчання є знання польської мови не нижче рівня В2 та досягнення результатів навчання на рівні, достатньому для навчання в АІК.

4. Знання польської мови підтверджується свідоцтвом про знання польської мови як іноземної або на підставі іспиту, проведеного Міжфакультетським центром іноземних мов АІК.

5. Для абітурієнтів, які не володіють польською мовою на рівні не нижче B2, AIK організовує безкоштовний інтенсивний курс польської мови, який закінчується іспитом, що підтверджує знання польської мови.

6. Курс польської мови триває не менше 120 годин у групах по 6-25 осіб.

 

Набір кандидатів зі знанням польської мови 

1. Кандидати, які подають заявки на перший рік навчання та знають польську мову, набираються на загальних умовах.

2. Необхідні для прийому на навчання документи можуть бути подані кандидатами у вигляді фотокопії, фото, скан-копії тощо разом із декларацією про їх відповідність.

3. Якщо кандидат не може пред'явити документи, що дають йому право на зарахування на навчання, він у обґрунтованих випадках може бути допущений до навчання за рішенням ректора.

 

Набір кандидатів без знання польської мови

1. Заявка кандидата, який не володіє польською мовою, приймається електронною поштою Центром обслуговування студентів за адресою: ukraina@ignatianum.edu.pl

2. Заявка від кандидата, який не володіє польською мовою, повинна містити:

а) заповнена особиста анкета;

б) документація про попередню освіту;

в) згода брати участь у безкоштовному інтенсивному курсі польської мови; 

г) згода на обробку персональних даних. 

3. У разі необхідності оцінити досягнення результатів навчання на рівні, достатньому для навчання в АІК, Центр обслуговування студентів звертається до декана відповідного факультету для прийняття рішення про визнання результатів навчання.

4. Центр обслуговування студентів за погодженням з керівником Міжфакультетського центру іноземних мов зараховує кандидата на інтенсивний курс польської мови.

5. Після підтвердження знання польської мови кандидат бере участь у 2-му або 3-му наборі.

 

Набір на інший, ніж перший курс навчання

1.     Кандидати, які набираються на навчання, крім першого курсу, надсилають свою заявку електронною поштою до Центру обслуговування студентів за адресою: ukraina@ignatianum.edu.pl

 

2. Заява кандидата на навчання на курс, інший ніж перший курс навчання, повинна містити:

а) заповнену персональну анкету; 

б) свідоцтво про знання польської мови або згода на складання іспиту, що перевіряє знання польської мови;

в) документацію про попередню освіту;

г) згоду на обробку персональних даних. 

3. Центр обслуговування студентів передає заявку кандидата декану відповідного факультету та за потреби за погодженням з директором Міжфакультетського центру іноземних мов АІК зараховує кандидата на іспит зі знання польської мови. 

 

4. Декан відповідного факультету приймає рішення про зарахування кандидата на відповідний напрямок навчання із зазначенням семестру, кількості нарахованих балів ECTS та семестру вивчення предметів, визнаних програмними відмінностями.

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ НАБОРУ НА НАВЧАННЯ/LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Додаток nr 4 до Розпорядження nr 41/2021/2022 Ректора AIK від 7 квітня 2022 р.

 

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ НАБОРУ НА НАВЧАННЯ

 

1.     Список документів необхідних під час внесення до списків студентів на навчання на бакалавраті та магістратурі:

1)     Документи, що підтверджують особу для перевірки,

2)     персональна анкета з заявкою та фотографією, роздруковані з електронної системи та підписана на кожній сторінці. Роздрукувати анкету із заявкою можна буде лише після завантаження фотографії в систему та після того, як працівник Центру обслуговування студента затвердить фотографію;

3)     ксерокопію свідоцтва про закінчення школи (оригінал або копію для перевірки), а для кандидатів, які склали іспити, - ксерокопію свідоцтва про закінчення загальноосвітньої школи (оригінал або копія для перевірки), для кандидатів, які склали іспити та мають свідоцтво про закінчення школи (додатково ксерокопію), а для кандидатів з іноземним дипломом закінчення середньої школи - легалізоване свідоцтво або апостиль або інший документ, отриманий за кордоном, що дає право подати заяву на вступ до будь-якого університету в країні, де діє іституція, яка видає сертифікати, визнаний еквівалентним свідоцтву закінчення польської середньої школи;

1)     для лауреатів, фіналістів олімпіад національного рівня та переможців міжнародних та національних конкурсів - ксерокопію документа, що підтверджує досягнення на національних олімпіадах, міжнародних та національних змаганнях, якщо це було враховано при процедурі набору (оригінал для перевірки), 

2)     для священнослужителів - ксерокопія дозволу відповідного настоятеля на навчання на філософському факультеті (оригінал доступний для перевірки), 

3)     присяжний переклад на польську мову документів іноземними мовами.

2.     Список документів необхідних під час внесення до списків студентів на навчання магістратурі:

1)     Документи, що підтверджують особу для перевірки,

1)     персональна анкета з заявкою та фотографією, роздруковані з електронної системи та підписана на кожній сторінці. Роздрукувати анкету із заявкою можна буде лише після завантаження фотографії в систему та після того, як працівник Центру обслуговування студента затвердить фотографію;

2)     2) копія диплома про закінчення (оригінал диплома доступний для ознайомлення), але за відсутності диплома (ще не виданого) допускається подати ксерокопію атестата, що підтверджує здобуття ступеня бакалавра/магістра. з анотацією про отриману оцінку на

3)     Диплом бакалавра/магістра та середній бал за весь курс навчання, що діє в університеті, диплом якого враховується (оригінали для перевірки). Диплом необхідно пред’явити для перевірки відразу після його подачі. Для кандидатів з іноземним дипломом - копія (оригінал для перевірки) диплома з додатком із зазначенням переліку предметів, які проводяться протягом усього курсу навчання, що дає право на продовження навчання на магістратурі в країні, де було видано чи дозвіл на продовження навчання в Польщі на підставі міжнародної угоди. Для дипломів, які не дають права на продовження освіти в країні його отримання, визнання вимагається відповідно до ст. 327 п. 5 Закону - Закону про вищу освіту і науку. Диплом повинен бути легалізований або мати апостиль, відповідно до вимог даної країни.

4)     ксерокопію свідоцтва про середній бал за весь курс навчання в університеті, диплом якого береться до уваги (оригінал для перевірки). Дозволяється подавати додаток до диплома, що містить відомості про середній бал за все навчання,

5)     для священнослужителів - ксерокопія дозволу відповідного настоятеля на навчання на філософському факультеті (оригінал доступний для перевірки), 

6)     присяжний переклад на польську мову документів іноземними мовами.

3.     У випадку іноземців необхідно надати додаткову інформацію:

1)     Документи, що підтверджують знання польської мови,  про яке йдеться у  §9 ч.6 ухвали - Умови і дата початку та завершення набору на навчання на бакалавраті та магістратурі, на денній та заочній формі навчання ·в Академії Ігнатіанум у Кракові 2022/2023 навчальний рік.

2)         Ксерокопія документу, що підтверджує право на звільнення від оплати, про яку йдеться у ст. 324. ч. 1 п. 1 – 8 Закону від 20 липня 2018 р. – Закон про вищу освіту та науку (оригінал для перевірки).

4.     У випадку неповнолітніх кандидатів:

1)     Згода законного представника на навчання неповнолітнього підопічного,

2)     копія свідоцтва про народження  (оригінал для перевірки) або копія документу підтверджуючого право на опіку (оригінал для перевірки),

3)     присяжний переклад на польську мову документів іноземними мовами.

5.     Кандидати на навчання на напрямку арт-терапія зобов’язані надати у Центр обслуговування студента, свого портфоліо, протягом терміну зазначеного окремим розкладом набору на навчання.

6.     Портфоліо, про яке йдеться у частині 4, має містити:

1)     Від 5 до 10 прикладів художніх робіт: світлини; картини; малюнки; фільми; записи музичних композицій, виконання творів, театральних виступів, ітд. Або досягнень у сфері соціальної активності та культурної з використанням творчого потенціалу кандидата. 

2)     Якщо кандидат має: копії сертифікатів та інших підтверджень проходження майстер-класів та мистецьких курсів, а також інших програм, що відображають творчий потенціал кандидата.

 

 

 

 

Оплата за подання документів на навчання/Opłata rekrutacyjna

Додаток nr 2 до Розпорядження nr 41/2021/2022 Ректора AIK від 7 квітня 2022 р.

 

Оплата за подання документів на навчання

 

Встановлюється оплата за процедуру пов’язану із набором на навчання на бакалаврат та магістратуру на 2022/2023 навчальний рік, надалі – вступний внесок, і сплачується кандидатами на навчання.

1. Плата за набір на всі напрямки денної та заочної форми навчання становить 85 злотих.

2. Кандидати на бакалаврат та магістратуру, які претендують на вступ на декілька напрямків навчання в Академії Ігнатіанум у Кракові, сплачують вступний внесок окремо за кожну заявку.

3. Вступні внески, зазначені у пунктах 1 та 2, сплачуються згідно з розкладом набору на навчання у 2022/2023 навчальному році.

4. Дані для переведення будуть надані кандидатам після реєстрації у системі набору на навчання IRK.

5. Кандидат зобов'язаний сплатити вступний внесок не пізніше останнього дня реєстрації на навчання.

6. У разі оплати, здійсненої протягом останніх трьох днів реєстрації, через систему набору IRK необхідно надіслати підтвердження переказу, яке матиме таку інформацію:

а) номер рахунку, з якого було здійснено переказ вступного внеску,

б) ім'я та прізвище власника банківського рахунку,

в) дата переказу/операції,

г) номер рахунку Академії Ігнатіанум у Кракові, на який перераховується вступний внесок,

e) назва переказу/операції,

f) сума переказу/операції.

7. Реєстраційний внесок не повертається у разі не допуску на навчання, звільнення з навчання, не надсилання підтвердження про переведення у випадку п. 6 або неправильної реєстрації на навчання.

8. У разі неспроможності розпочати певний напрямок навчання та/або форму навчання в Академії Ігнатіанум у Кракові через недостатню кількість кандидатів, сплачений кандидатом вступний внесок повертається або кандидат може подати заявку на зарахування на інший напрямок навчання як частину цієї плати, на яку не було вичерпано ліміт вступу.

9. Вступний внесок також може бути повернутий у разі:

а) відмова кандидата від подачі заявки про вступ на навчання в системі IRK до закінчення реєстрації,

б) Внесення його після закінчення терміну, що призвело до недопущення кандидата до кваліфікаційної процедури.

10. Повернення вступного внеску здійснюється у вигляді перерахування на банківський рахунок, зазначений кандидатом на навчання у заяві про відшкодування вступного внеску, зразок якого додається до цього розпорядження.

 

 

 

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 41/2021/2022 Rektora AIK z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

 

Opłata rekrutacyjna 

 

Ustala się następującą opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2022/2023, zwaną dalej opłatą rekrutacyjną, wnoszoną przez kandydatów: 

1. Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi 85 zł. 

2. Kandydaci na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, którzy ubiegają się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek prowadzony w Akademii Ignatianum w Krakowie wnoszą opłatę rekrutacyjną odrębnie dla każdego zgłoszenia. 

3. Opłaty rekrutacyjne, o których mowa w punkcie 1 i 2 wpłacane są według terminarza rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023. 

4. Dane do przelewu zostaną podane kandydatom po dokonaniu rejestracji na studia w systemie rekrutacyjnym IRK. 

5. Kandydat jest obowiązany do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji na studia. 

6. W przypadku płatności dokonywanej w ostatnich trzech dniach rejestracji, należy przesłać za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego IRK potwierdzenie dokonania przelewu, który będzie posiadał następujące informacje: 

a) Numer rachunku z którego dokonano przelew za opłatę rekrutacyjną, 

b) Imię i Nazwisko właściciela rachunku bankowego, 

c) Data dokonania przelewu/operacji, 

d) Numer rachunku Akademii Ignatianum w Krakowie na który przelewa się opłatę rekrutacyjną, 

e) Tytuł przelewu/operacji, 

f) Kwota przelewu/operacji. 

7. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzyjęcia na studia, rezygnacji z podjęcia studiów, nie przesłania potwierdzenia przelewu w przypadku z punktu 6 lub błędnej rejestracji na studia. 

8. W przypadku nieuruchomienia danego kierunku lub/i formy studiów w Akademii Ignatianum w Krakowie z powodu zebrania się zbyt małej liczby kandydatów, wniesiona przez kandydata na studia opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi lub w ramach tej opłaty kandydat może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek, na którym limit przyjęć nie został wyczerpany. 

9. Opłata rekrutacyjna może zostać również zwrócona w przypadku: 

 

a) Rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia w systemie IRK przed zakończeniem rejestracji, 

b) Wniesienie jej po terminie, co skutkowało niedopuszczeniem kandydata do postępowania kwalifikacyjnego. 

 

10. Opłata rekrutacyjna zostanie zwrócona w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez kandydata na studia w podaniu o zwrot opłaty rekrutacyjnej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В АІК/OGÓLNE ZASADY STUDIOWANIA JĘZYKÓW OBCYCH NA AIK

 

На бакалавраті та магістратурі курс іноземної мови охоплює 120 годин навчання, за винятком таких напрямків як менеджмент та новітні технології у публічній сфері, що включають 150 годин.

Кожен семестр завершується заліком з оцінкою, яка базується на письмових тестах, що перевіряють словниковий запас і граматику з вибраних тематичних блоків, а також навички читання та аудіювання на рівні курсу, а також письмові завдання, що передбачають написання певної теми у визначеній формі. Для отримання заліку студент повинен отримати позитивну оцінку за кожну частину, що підлягає оцінюванню, а також відвідати мінімум у 50% занять. 

Наприкінці студенти повинні скласти іспит на мінімальному рівні B2 (за CEFR), це означає, що початковий рівень групи іноземної мови не може бути нижчим за B1. Підсумковий іспит, який є оцінкою за четвертий семестр, складається з письмової частини, що охоплює словниковий запас і граматику з 1-4 семестрів і вміння читати, слухати і писати на рівні курсу, та усної частини, яка включає презентацію англомовного тексту, обраного студентом, що стосується предмета вивчення (мінімум 10 сторінок) та дискусія про нього. Умовою для допуску до іспиту є зарахування 1-3 семестрів та здача контрольних робіт та письмових рефератів у 4 семестрі.

Під час курсу студенти набувають і розвивають мовні навички (читання, аудіювання, письмо та розмова) на мінімальному рівні B2. Заняття практичні. Вони проводяться таким чином, щоб максимально активізувати та залучити студентів до процесу навчання, а отже підвищити його ефективність. Викладачі використовують різні види взаємодії: викладачі-студенти, роботу в парах, групову та індивідуальну роботу. Під час курсу переважно використовується комунікативний та цільовий підхід. Метою курсу є: підготовка студентів до випускного іспиту на рівні мінімум В2, розвиток мовних навичок, необхідних для наукової роботи, ознайомлення студентів із спеціалізованою термінологією.

Мовне навчання в AIK також включає спеціалізовані курси за окремими напрямками навчання після 120 годин занять з англійської мови (нп. English in Tourism, Business English, Academic English, Nowożytny język obcy specjalistyczny, Translatorium) обсягом 60 або 120 годин.

Метою спеціалізованих курсів є ознайомлення студентів з іншомовною термінологією, що відноситься до галузі вивчення. Студенти розвивають спеціалізовану лексику та мовні навички, необхідні для наукової роботи або функціонування в професійному середовищі. Предмет розширює комунікативні навички, дозволяючи спілкуватися іноземною мовою на різні теми, пов’язані з предметом курсу. Крім того, студенти вчаться шукати й опрацьовувати інформацію в іншомовних матеріалах з окремих питань у галузі навчання. Під час курсу студенти набувають і розвивають мовні навички (читання, аудіювання, письмо та розмова) на рівні В2+.

Кожен студент повинен написати іспит, щоб бути розподіленим до відповідної групи. У перший тиждень жовтня відбуваються кваліфікаційні тести для окремих мовних груп. Інформація про дати тестування попередньо розміщуються на сайті університету.

ПЕРЕЛІК КУРСІВ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ НА КОНКРЕТНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ТА НАПРЯМКАХ НАВЧАННЯ - ВКЛЮЧАЮЧИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КІЛЬКІСТЬ ГОДИНИ, КРЕДИТИ ECTS ТА СЕМЕСТРИ.

 

 

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НАПРЯМОК

НАВЧАННЯ

ІНОЗЕМНА МОВА

ГОДИНИ

ECTS

НАВЧАЛЬНІ СЕМЕСТРИ

Філософія

I рівня

Англійська мова

120

9

4

латина

120

8

4

Психологія

магістерське навчання 

 

Англійська мова

 

120

 

4

 

4

 

Academic English

 

30

 

2

 

1 (5 семестр)

 

Psychology in English

 

30

 

5

 

1 (6 семестр)

 

 

Культурознавство

I рівня

Англійська мова

120

9

4

II рівня

сучасна іноземна мова (англійська) z

елементи перекладів

30

4

1

Туризм і рекреація

I рівня

Англійська мова

180

12

6

Business English for

Tourism

(тільки для напрямку навчання: Бізнес туризм і спеціалізований туризм)

60

6

2

(від 5 семестрів навчання)

сучасна іноземна мова II

(на вибір: французька, іспанська, німецька або італійська)*

120

8

4

(від 3 семестрів навчання)

Журналістика і

соціальна комунікація

I рівня

Англійська мова

120

9

4

II рівня

сучасна іноземна мова (англійська) z

елементи перекладів

60

4

2

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НАПРЯМОК

НАВЧАННЯ

ІНОЗЕМНА МОВА

ГОДИНИ

ECTS

НАВЧАЛЬНІ СЕМЕСТРИ

Англійська філологія 

I рівня

PNJO

(на вибір: іспанська або німецька)*

150

15

5

II рівня 

PNJO

60

6

1

 

 

 

 

 

(на вибір: іспанська або англійська)*

 

 

 

Педагогіка 

I рівня

сучасна іноземна мова

(на вибір: англійська, французька, іспанська, німецька або італійська)*

120

10

4

II рівня

сучасна спеціалізована іноземна мова

(на вибір: англійська, французька, іспанська, німецька або італійська)*

30

3

1 (2 семестр)