ROK AKADEMICKI 2014/2015 SEMESTR I i II

AKADEMIA IGNATIANUM – UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU 

ROK AKADEMICKI 2014/2015 SEMESTR II

WYKŁADY –– AULA WIELKA

24 II 2015 – wtorek

Spotkanie z ks. Wojciechem Kościelniakiem, misjonarzem w Tanzanii – godz. 1530

Wprowadzenie w tematykę semestru: prof. Roman Darowski SJ, dyr. UTW – godz. 1715

Obraz drogi życia seniorów: prof. Maria Kielar-Turska (UJ, AI) – godz. 1730

3 III – wtorek

Kościół a pedofilia:  dr Adam Żak SJ – godz. 1530

Dzieje doczesnych szczątków ks. Piotra Skargi:

 prof. Stanisław Ziemiański SJ – godz. 1715

10 III – wtorek – ŚWIĘTO IGNATIANUM

godz. 1000 – Eucharystia w Bazylice Najśw. Serca Jezusa

godz. 1115 – Program w auli wielkiej im. Grzegorza Piramowicza SJ

17 III – wtorek

Duchowość karmelitańska: dr hab. Marian Zawada OCD – godz. 1530

Osteoporoza jako choroba społeczna: dr hab. Ewa Kucharska – godz. 1715

24 III – wtorek

Refleksje wielkopostne: czym jest nawrócenie? Dr Stanisław Łucarz SJ – godz. 1530

Życzenia Wielkanocne – godz. 1715

14 IV – wtorek

Rady z zakresu samodoskonalenia (Coaching): dr Jarosław Kucharski – godz. 1530

Franciszek – jezuita i papież: prof. Hans Waldenfels SJ (RFN),  godz. 1715

21 IV – wtorek

 Samotność i depresja: dr Jacek Bielas – godz. 1530

Wielkanoc w Biblii: ks. prof. Roman Bogacz (UP JP II) – godz. 1715

28 IV – wtorek

Teleskop watykański i kolory gwiazd (Tajemnice Kosmosu):

dr Robert Janusz SJ – godz. 1530

 „Arsenały nie mają własnego zdania, arsenały są do użytku zwycięzców” (Mickiewicz).

Cywilizacyjne fascynacje i obawy romantyków polskich:

 dr Monika Stankiewicz-Kopeć – g. 1715

5 V 2015 – wtorek

Męka i chwała: jezuici dawniej i dziś: dr Bogusław Steczek SJ – godz. 1530

Architektura sakralna Krakowa – dawna a współczesna:

 dr Ewa Herniczek (ASP) – godz. 1715

12 V – wtorek

Działalność Caritas Archidiecezji Krakowskiej: ks. dyr. Bogdan Kordula – godz. 1530

W co wierzyli mieszkańcy ziem polskich w okresie rzymskim:

 dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak (UJ) – godz. 1715

 19 V – wtorek

Radość i piękno wiary: dr Marek Wójtowicz SJ – godz. 1530

Trąd dawniej i dziś – Towarzystwo Przyjaciół  Trędowatych im. Jana Beyzyma:

prof. Marta Gollinger-Tarajko (UEK) – godz. 1715

26 V – wtorek

Po co czytać książki religijne? Misja katolickiego wydawnictwa:

O. Dariusz Piórkowski SJ, dyr. WAM – godz. 1530

 Psychoonkologia: czym jest i czemu służy? Dr Marcin Jabłoński – godz. 1715

2 VI – wtorek

Wolność i religia: prof. Stanisław Ziemiański SJ – godz. 1530

Dylematy codzienności: prof. Roman Darowski SJ – godz. 1715

9 VI – wtorek

Eucharystia w Bazylice Najśw. Serca Jezusa – godz. 1530

Podsumowanie roku akademickiego – Sprawy organizacyjne

prof. Roman Darowski SJ, dyr. UTW – godz. 1645

ROK AKADEMICKI 2014/2015 SEMESTR I

14 X 2014 (wtorek)  - INAUGURACJA - godz. 1530: Eucharystia w Bazylice Najśw. Serca Jezusa  Przewodnictwo i homilia – O. Prowincjał Jakub Kołacz SJ. Godz. 1645: Uroczystość inauguracyjna w Auli Wielkiej Ignatiuku. Hymn: Gaude, Mater Polonia - chór akademicki Ignatiuku. Wykład inauguracyjny: „Ty jesteś Piotr czyli Skała” – Geneza papieskiego rymatu ks. prof. Roman Bogacz (UP JP II). Wprowadzenie w problematykę UTW: prof. Roman Darowski SJ, dyrektor UTW

WYKŁADY W I SEMESTRZE – AULA WIELKA

21 X 2014 – wtorek
Dylematy codzienności: prof. Roman Darowski SJgodz. 1530
Santiago de Compostela - świadectwo pielgrzyma: dr Krzysztof Biel SJ, rektor KolegiumJezuitów i dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum – godz. 1715

28 X 2014 – wtorek
Polska przed wyborami: dr Stanisław Pyszka SJgodz. 1530
O. Stefan Filipowicz SJ, Myślunki – spotkanie autorskie – godz. 1715

4 XI 2014 – wtorek, godz. 1530
DZIEŃ PAPIESKI W AKADEMII IGNATIANUM
Temat ogólny: Czym jest przekraczanie progu nadziei?
Prelegenci: R. Janusz, S. Łucarz, K. Pawłowski, K. Śnieżyński, M. Wójtowicz
Szczegóły na afiszach i na stronach internetowych Ignatianum.

11 XI 2014 – wtorek: Święto Niepodległości

18 XI 2014 – wtorek
O panowaniu nad sobą: dr Jacek Bielas – godz. 1530
Walka o niepodległość Polski w literaturze: dr Monika Stankiewicz-Kopeć – godz. 1715

25 XI 2014 – wtorek
Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio: O. Henryk Cisowski, kapucyn, dyr. – godz. 1530
Nie daj się oszukać!
Nadkomisarz Wojciech Chechelski, Wydział Prewencji KW Policji w Krakowie – godz. 1715

2 XII 2014 – wtorek
Aktualne problemy moralne: dr Piotr Duchliński – godz. 1530
Miej mocny charakter! Dr Jarosław Kucharski – godz. 1715

9 XII 2014 – wtorek
Zachować optymizm niezależnie od wieku: prof. Teresa Olearczyk – godz. 1530
Czy islam opanuje Europę? Prof. Stanisław Ziemiański SJ – godz. 1715

16 XII 2014 – wtorek
Psychologia na co dzień: dr Jacek Prusak SJ, prorektor Akademii Ignatianum – godz. 1530 Boże Narodzenie w świetle Biblii i danych wykopaliskowych: ks. prof. Roman Bogacz – godz. 1715

13 I 2015 – wtorek
Renesans ikony: O. Zygfryd Kot SJ, prezes ChSTSS "Ecclesia" – godz. 1530
Aspekty judaizmu: dr Jerzy Lech Kontkowski SJ – godz. 1715

20 I 2015 – wtorek
Dominikańskie Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych: O. Emil Smolana OP – godz. 1530
Segregować czy nie segregować – moralne aspekty sprawy: prof. Marta Gollinger (UEK) – godz. 1715

Programy zajęć z poprzednich lat: zobacz

ROK AKADEMICKI 2013/2014 - semestr letni

WYKŁADY W  II  SEMESTRZE – AULA WIELKA

18 II 2014 – wtorek

Zwiedzanie Bazyliki NSJ w Krakowie – przewodnik: mgr Roman Tekieli – godz.1330Koronowane wizerunki Matki Bożej w Krakowie:  mgr Roman Tekieli godz. 1530

Wprowadzenie w tematykę semestru: prof. Roman Darowski SJ, dyr. UTW – godz. 1630

 

25 II – wtorek

Dlaczego diecezji potrzebny jest sąd kościelny?

ks. dr Mirosław Czapla, sędzia Sądu Metropolitalnego w Krakowie – godz. 1530

Religia, która uzdrawia. – Religia, która szkodzi: dr Jacek Prusak SJ – godz. 1715

 

4 III – wtorek

Choroba – krytyczny okres w relacjach Bóg – człowiek:

prof. Tadeusz Biesaga SDB – godz. 1530

Rady na pogodną starość: Maciej Zdziarski, Prezes Instytutu Łukasiewicza – godz. 1715

 

7 III – piątek

godz. 1830 – aula nr 412 na IV p.: ŁACINA ŻYWA Moje doświadczenia z językiem

łacińskim: prof. Roman Darowski SJ

 

11 III – wtorek – Święto Ignatianum

godz. 1000 – Eucharystia w Bazylice NSJ

godz. 1100 – Program w auli wielkiej im. Grzegorza Piramowicza SJ

 

18 III – wtorek

Asertywność w wieku senioralnym: dr Jacek Bielas – godz. 1530

Sztuka a życie: prof. Stanisław Rodziński (ASP) – godz. 1715

 

25 III – wtorek

Realia Męki Pańskiej: ks. dr hab. Roman Bogacz (UP JP II) – godz. 1530

Z dziejów misji jezuickich wśród Indian prof. Marta Gollinger-Tarajko (UEK) – godz. 1715

1 IV – wtorek

Chrześcijańskie przeżywanie śmierci najbliższych ks. prof. Józef Makselon (UP JP II)

– godz. 1530

Refleksje wielkopostne: prof. Józef Augustyn SJ – godz. 1715

 

4 IV 2014 – piątek

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „Jezuici i sprawiedliwość społeczna”

Szczegóły na afiszach i na stronach internetowych Ignatianum.

 

8 IV – wtorek

Arystoteles i Tomasz z Akwinu w dziejach myśli europejskiej: prof. Stanisław Ziemiański SJ - godz. 1530
Życzenia Wielkanocne: dyr. UTW – godz. 1630

29 IV – wtorek

Aktualne problemy ewangelizacji dr Stanisław Łucarz SJ – godz. 1530
Co jedli i jak się leczyli ludzie na ziemiach polskich za czasów Chrystusa?

 dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak (UJ) – godz. 1715

6 V – wtorek

Wątki Maryjne w literaturze polskiej XIX i XX wieku dr Monika Stankiewicz-Kopeć – godz. 1530
Z dodaniem lat do życia dodawaj życia do lat! -  
Prof. Teresa Olearczyk – godz. 1715

13 V – wtorek

Św. Jan Paweł II: dr Marek Wójtowicz SJ – godz. 1530
Jezuici wczoraj i dziś – w 450. rocznicę działalności w Polsce i 200.
rocznicę przywrócenia Zakonu (1540-1564-1773-1814):
dr hab. Janusz Smołucha – godz. 1715
KONFERENCJA O liturgii łacińskiej, 16-18 V 2014 – piątek-niedziela
Szczegóły na afiszach i na stronach internetowych Ignatianum.

20 V – wtorek

KONFERENCJA  Aktualne problemy etyczne

Szczegóły na afiszach i na stronach internetowych Ignatianum.

27 V – wtorek

Co ma Kosmos do Mikrokosmosu: dr Robert Janusz SJ – godz. 15.30

Podsumowanie roku akademickiego – Indeksy do zaliczenia itp.

prof. Roman Darowski SJ – godz. 16.45

KONFERENCJA PSYCHOLOGICZNA (maj 2014)

Szczegóły na afiszach i na stronach internetowych Ignatianum.

 

2-3 VI 2014– poniedziałek-wtorek

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Dziedzictwo Rawlsa

Jak osiągać sprawiedliwość społeczną?

Organizatorzy: Akademia Ignatianum, Uniwersytet Jagielloński i Polskie Towarzystwo Filozoficzne

 Szczegóły na afiszach i na stronach internetowych Ignatianum.

 

5 VI 2014 – czwartek, godz. 8, Bazylika NSJ

 

MSZA ŚW.  NA ZAKOŃCZENIE ROKU

------ooo------

 INAUGURACJA NOWEGO ROKU 2014/15
ODBĘDZIE SIĘ WE WTOREK 14 X 2014
godz. 15.30 - Eucharystia w Bazylice NSJ
godz. 16.45 - Wykład inauguracyjny i wprowadzenie w auli wielkiej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.