Trzyletni ramowy program wykładów UTW


Człowiek – Kultura – Religia  Społeczeństwo  Dylematy codzienności

Studia trwają sześć semestrów, czyli trzy lata. W semestrze jest ok. 60 godzin wykładów; razem w ciągu trzech lat – ok. 360 godzin. Oprócz wykładów organizowane są różne imprezy kulturalne, zwłaszcza artystyczne. Działają również koła zainteresowań.


Dział I: Kim jest człowiek?

Część I: Zasady myślenia filozoficznego

Część II: Człowiek i jego natura

1. Pytanie o naturę człowieka
2. Człowiek istotą materialno–duchową
3. Wolność ludzka
4. Godność osoby ludzkiej
5. Człowiek a świat wartości
6. Skończoność i przemijanie człowieka

Część III: Człowiek i moralność

1. Uzasadnienie norm w etyce i bioetyce
2. Etyka godności osoby a etyka jakości życia
3. Status ontyczny i moralny człowieka w okresie prenatalnym
4. Źródła ideologii aborcyjnej i selekcji eugenicznej
5. Choroba – krytyczny moment w relacji Bóg – człowiek
6. Etyczne warunki transplantacji
7. Wobec uporczywej terapii i eutanazji
8. Ekologia a odpowiedzialność za świat i przyszłe pokolenia

Część IV: Człowiek i jego troska o zdrowie

1. Zdrowie i choroba
2. Otyłość i cukrzyca – epidemie XXI wieku
3. Choroby układu krążenia i ich profilaktyka
4. Nowotwory złośliwe – profilaktyka i badania przesiewowe
5. Zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna w zapobieganiu schorzeniom cywilizacyjnym
6. Choroby wieku podeszłego i ich specyfika
7. Uwarunkowania psychiczne i osobowościowe człowieka starszego
8. Sytuacje kryzysowe, depresje i sposoby ich rozwiązywania

Dział II: Człowiek jako twórca i odbiorca kultury

Część I: Podstawy teorii kultury

1. Człowiek jako twórca kultury
2. Natura i kultura a cywilizacja
3. Kultura w myśli klasycznej
4. Krytyka cywilizacji w myśli nowożytnej
5. Najbardziej wpływowe nurty współczesnej kultury
6. Kultura a wartości

Część II: Kultura w życiu człowieka

1. Kultura literacka – dziedzictwo europejskie i polskie
2. Polska literatura katolicka
3. Wpływ chrześcijaństwa na kulturę polską
4. Muzyka i śpiew kościelny
5. Łacina na co dzień
6. Turystyka kulturowa
7. Media i kultura
8. Komunikacja kulturowa i dialog międzykulturowy

Część III: Zarys estetyki i historii sztuki

1. Podstawowe zagadnienia estetyki
2. Wybrane zagadnienia z historii sztuki
3. Polskie dziedzictwo narodowe
4. Dziedzictwo Krakowa i Małopolski

Część IV: Jezuici a kultura polska

Dział III: Człowiek wobec religii

Część I: Religia w życiu człowieka

1. Człowiek istotą religijną
2. Religie monoteistyczne i politeistyczne
3. Judaizm, chrześcijaństwo, islam
4. Religie Wschodu
5. Ruchy religijne, sekty
6. Wielość religii – dialog – prawda

Część II: Światopogląd chrześcijański

1. Rozumowe dowody na istnienie Boga
2. Problem zła
3. Wprowadzenie w chrześcijaństwo
4. Podstawy moralności chrześcijańskiej
5. Powinności człowieka
6. Dobro i zło
7. Odpowiedzialność człowieka i jej ograniczenia
8. Wina i kara
9. Sumienie
10. Główne zagadnienia z dogmatyki chrześcijańskiej
11. Wybrane zagadnienia z historii Kościoła (m.in. „zapalne” punkty z historii Kościoła: np. inkwizycja itp.)
12. Nauka a wiara

Część III: Wiedza o Biblii

1. Biblia jako dzieło kultury
2. Pismo Święte w Tradycji Kościoła
3. Człowiek w Biblii
4. Zasady interpretacji Biblii

Część IV: Podstawy duchowości chrześcijańskiej

1. Życie i zdrowie duchowe w ujęciu chrześcijańskim
2. Mistycy i ich rola w życiu wspólnoty chrześcijańskiej
3. Elementy chrześcijańskiej duchowości biblijnej
4. Metody medytacji biblijnej
5. Teologia duchowości a psychologia duchowości

Dział IV: Człowiek i społeczeństwo

Część I: Życie społeczno–polityczne

1. Człowiek jako byt społeczny
2. Państwo nowożytne i jego powstanie
3. Naród, ojczyzna
4. Prawo i ustrój państwowy
5. Instytucje państwowe we współczesnej demokracji
6. Organizacje pozarządowe i ich rola w państwie
7. Działalność charytatywna (Caritas, Lekarze Nadziei …)
8. Indywidualne sprawy majątkowe  (własność majątku, dziedziczenie, spadek, zapis – prawnik)

Część II: Oblicza patriotyzmu

Część III: Małżeństwo i rodzina

1. Czym jest małżeństwo i rodzina?
2. Rola kobiety i mężczyzny w rodzinie oraz w społeczeństwie
3. Współczesna kontestacja tradycyjnego małżeństwa i rodziny na nim opartej
4. Feminizm jako ideologia i ruch kulturowy
5. Nowy feminizm – Jan Paweł II o kobiecie i jej roli
6. Problematyka rodzinna: rodzice a dzieci dorosłe, konflikt pokoleń…
7. Człowiek stary i chory w rodzinie

Część IV: Aktualne zagadnienia polityczne

1. Ogólna sytuacja polityczna na świecie: globalizacja, sojusze itp.
2. Integracja europejska i związane z nią problemy
3. Sytuacja geopolityczna Polski
4. Problem poprawności politycznej
5. Odwaga działania w obronie dobra
6. Inne aktualne zagadnienia

*******

Aktualne zagadnienia pojawiające się w ciągu studiów są omawiane pod hasłem:
DYLEMATY CODZIENNOŚCI

*******

Studia trwają u nas zasadniczo sześć semestrów, czyli trzy lata.Za zgodą dyrektora UTW czas trwania studiów można  przedłużyć. Na zakończenie studiów można uzyskać dyplom. Warunkiem otrzymania go jest udział przynajmniej w połowie wykładów oraz napisanie pracy dyplomowej (minimum 10 stron formatu A4) na uzgodniony z dyrektorem UTW temat. Można również zdawać egzaminy z wpisem do indeksu, np.: wybrane zagadnienia z filozofii; kulturoznawstwa; psychologii; politologii; teologii itp.Materiał egzaminu stanowią prowadzone w UTW wykłady.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.