Aktualności

S T R  U K T U R A   S T U D I Ó W

       Struktura studiów w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie umożliwia kształcenie na poziomie pierwszego oraz drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów (3 lata). Otwartych jest sześć kierunków studiów: filologia angielska, pedagogika, praca socjalna, nauki o polityce, administracja i polityka publiczna, zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej. Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry (2 lata), kształcenie odbywa się na kierunkach: administracja i polityka publiczna, pedagogika, nauki o polityce, praca socjalna. Ponadto Wydział Pedagogiczny oferuje studia trzeciego stopnia - doktoranckie oraz podyplomowe.

         S T U D I A    P I E R W S Z E G O   S T O P N I A

        Studia pierwszego stopnia licencjackie trwają 6 semestrów (3 lata). Na pierwszym etapie studiów kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym na  sześciu kierunkach: filologia angielska, pedagogika, praca socjalna, nauki o polityce, administracja i polityka publiczna, zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej. W systemie niestacjonarnym na kierunkach: pedagogika,  administracja i polityka publiczna.

  • W systemie stacjonarnym na kierunku filologia angielska student może wybrać następujące specjalności: nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, redakcja tekstów anglojęzycznych, komunikacja międzykulturowa w biznesie.
  • W systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku administracja i polityka publiczna student może wybrać następujące specjalności: administracja publiczna i służby państwowe, administracja samorządowa  i fundusze europejskie, analityk i koordynator polityk publicznych w administracji, Administration and Public Policy in the European Union.
  • W systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku pedagogika student może wybrać następujące specjalności: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.
  • W systemie stacjonarnym na kierunku praca socjalna student może wybrać następujące specjalności: praca socjalna z dzieckiem i z rodziną, praca socjalna z migrantami i uchodźcami.
  • W systemie stacjonarnym  na kierunku  nauki o polityce student może wybrać następujące specjalności: bezpieczeństwo publiczne,  zarządzanie informacją i media, Public Relations i marketing polityczny, International Politics and Communication, cyberbezpieczeństwo, logistyka bezpieczeństwa. 
  • W systemie stacjonarnym na kierunku zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej student może wybrać następujące specjalności: zarządzanie w administracji publicznej, infrokering i zarządzanie informacją.

        S T U D I A  D R U G I E G O  S T O P N I A

        Studia drugiego stopnia magisterskie trwają 4 semestry (2 lata). Na drugim stopniu możliwe jest podjęcie studiów  w systemie stacjonarnym  na kierunkach: administracja i polityka publiczna, pedagogika, nauki o polityce, praca socjalna oraz w systemie niestacjonarnym na kierunkach: administracja i polityka publiczna, pedagogika.

  • W systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku administracja i polityka publiczna: administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych, administracja samorządowa i rozwój lokalny.
  • W systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku pedagogika:  edukacja wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową, pedagogika rodziny i opieka nad małym dzieckiem, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną.
  • W systemie stacjonarnym na kierunku nauki o polityce: bezpieczeństwo państwa, media, reklama i promocja w sferze publicznej, administracja państwowa i samorządowa, analityka polityczna.
  • W systemie stacjonarnym na kierunku praca socjalna:  profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową, aktywizacja, poradnictwo i wspracie osób starszych i niepełnosprawnych.

    S T U D I A   T R Z E C I E G O  S T O P N I A - D O K TO R A N C K I E

Studia doktoranckie - stacjonarne na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie, trwają 4 lata i kończą się zrealizowaniem wymogów programowych.

Studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym w Akademii Ignatianum w Krakowie prowadzone są w obszarze nauk społecznych obejmujących dwie dyscypliny naukowe: nauki o polityce i pedagogika.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.