pobierzUchwała nr 1/2016/2017 z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Mieczysławy Szefer oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

pobierzUchwała nr 2/2016/2017 z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Joanny Mieczysławy Szefer

pobierzUchwała nr 3/2016/2017 z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr Joanny Mieczysławy Szefer dotyczącej dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim

pobierzUchwała nr 4/2016/2017 z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Przemysława Wenancjusza Gorzelaka oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

pobierzUchwała nr 5/2016/2017 z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr. Przemysława Wenancjusza Gorzelaka

pobierzUchwała nr 6/2016/2017 z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr. Przemysława Wenancjusza Gorzelaka dotyczącej dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim

pobierzUchwała nr 7/2016/2017 z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Marty Biel-Zółek oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

pobierzUchwała nr 8/2016/2017 z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Marty Biel-Zółek

pobierzUchwała nr 9/2016/2017 z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr Katarzyny Marty Biel-Ziółek dotyczącej dyscypliny dodatkowej  i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim

pobierzUchwała nr 10/2016/2017 z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Włodzimierza Franciszka Świątka oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

pobierzUchwała nr 11/2016/2017 z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr. Włodzimierza Franciszka Świątka

pobierzUchwała nr 12/2016/2017 z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr. Włodzimierza Franciszka Świątka dotyczącej dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim

pobierzUchwała nr 13/2016/2017 z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr. Anny Marii Janowicz dotyczącej dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim

pobierzUchwała nr 14/2016/2017 z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej  mgr. Anny Marii Janowicz

pobierzUchwała nr 15/2016/2017 z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej  mgr. Anny Marii Janowicz

pobierzUchwała nr 16/2016/2017 z dnia 18 października 2016 roku

w sprawie powołania komisji  do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Anny Marii Janowicz z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i nowożytnego języka obcego

 pobierz Uchwała nr 17/2016/2017 z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie dopuszczenia do dalszej procedury kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Ignatianum w Krakowie

 pobierz Uchwała nr 18/2016/2017 z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie studiów podyplomowych Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja

 pobierz Uchwała nr 19/2016/2017 z dnia 15 listopada 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie studiów podyplomowych Organizacja i zarządzanie w oświacie

 pobierz Uchwała nr 20/2016/2017 z dnia 15 listopada 2016 roku
w sprawie ustalenia tłumaczenia na języki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański nowych kierunków i specjalności studiów w dodatkowym odpisie dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz tłumaczenia na język angielski nowych kierunków i specjalności studiów w odpisie suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym Akademii ignatianum w Krakowie  

pobierz Uchwała nr 21/2016/2017 z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie nadania mgr Annie Marii Janowicz stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

pobierzUchwała nr 22/2016/2017 z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie wyróznienia rozprawy doktorskiej Anny Marii Janowicz

pobierzUchwała nr 23/2016/2017 z dnia 21 marca 2017 roku

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Seweryna Łukasza Leszczyńskiego oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

pobierzUchwała nr 24/2016/2017 z dnia 21 marca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr. Seweryna Łukasza Leszczyńskiego

pobierzUchwała nr 25/2016/2017 z dnia 21 marca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr. Seweryna Łukasza Leszczyńskiego dotyczącej dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim

pobierzUchwała nr 26/2016/2017 z dnia 21 marca 2017 roku

w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Miłosza Pawła Mółki

pobierzUchwała nr 27/2016/2017 z dnia 21 marca 2017 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Miłosza Pawła Mółki z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i nowożytnego języka obcego

pobierzUchwała nr 28/2016/2017 z dnia 21 marca 2017 roku

w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Miłosza Pawła Mółki

pobierzUchwała nr 29/2016/2017 z dnia 21 marca 2017 roku

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. Marcinowi Zwierżdżyńskiemu stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych oraz opinii o kandydacie

pobierzUchwała nr 30/2016/2017 z dnia 21 marca 2017 roku

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dr. Radosławowi Zyzikowi stypendium naukowego dla wybitnych młodych naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych oraz opinii o kandydacie

pobierzUchwała nr 31/2016/2017 z dnia 21 marca 2017 roku

w sprawie zaopiniowania projektów efektów kształcenia dla modułów specjalnościowych Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym dla kierunku pedagogika, poziom kształcenia: studia drugiego stopnia, profil kształcenia: ogólnoakademicki

pobierzUchwała nr 32/2016/2017 z dnia 21 marca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych planach studiów, ramowych planach studiów i programach kształcenia dla kierunków studiów: Filologia angielska, Pedagogika oraz Praca socjalna, począwszy od cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

pobierzUchwała nr 33/2016/2017 z dnia 21 marca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych planach studiów, ramowych planach studiów i programach kształcenia dla kierunków studiów: Administracja i polityka publiczna, Nauki o polityce, Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej, dla cykli studiów, które rozpoczęły się w roku akademickim 2016/2017

pobierzUchwała nr 34/2016/2017 z dnia 21 marca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych planach studiów, ramowych planach studiów i programach kształcenia dla kierunków studiów: Administracja i polityka publiczna, Nauki o polityce, począwszy od cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

pobierzUchwała nr 35/2016/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Seweryna Łukasza Leszczyńskiego

pobierzUchwała nr 36/2016/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Seweryna Łukasza Leszczyńskiego z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i nowożytnego języka obcego

pobierzUchwała nr 37/2016/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Seweryna Łukasza Leszczyńskiego

pobierzUchwała nr 38/2016/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Piotra Tylutkiego

pobierzUchwała nr 39/2016/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Dariusza Piotra Tylutkiego z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i nowożytnego języka obcego

pobierzUchwała nr 40/2016/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Piotra Tylutkiego

pobierzUchwała nr 41/2016/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Zbigniewa Filarego oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

pobierzUchwała nr 42/2016/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Zbigniewa Filarego

pobierzUchwała nr 43/2016/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr. Mateusza Zbigniewa Filarego dotyczącej dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim

pobierzUchwała nr 44/2016/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2017/2018

pobierzUchwała nr 45/2016/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania studiów podyplomowych Pedagogika kreatywności i zdolności dziecka

pobierz Uchwała nr 46/2016/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania studiów podyplomowych Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

pobierzUchwała nr 47/2016/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie zaopiniowania projektu efektów kształcenia dla modułu specjalnościowego: Wsparcie społeczne dla kierunku Praca socjalna, poziom kształcenia: studia drugiego stopnia, profil kształcenia: praktyczny

pobierzUchwała nr 48/2016/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych planach studiów, ramowych planach studiów i programach kształcenia dla kierunku studiów: Praca socjalna, począwszy od cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

pobierzUchwała nr 49/2016/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w programie kształcenia i planie studiów podyplomowych Organizacja i zarządzanie w oświacie

pobierzUchwała nr 50/2016/2017 z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Wioletty Kosowskiej-Macy oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

pobierzUchwała nr 51/2016/2017 z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Kosowskiej-Macy

pobierzUchwała nr 52/2016/2017 z dnia 23 maja 2017 roku

 w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr Wioletty Kosowskiej-Macy dotyczącej dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim

pobierzUchwała nr 53/2016/2017 z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Bajer

pobierz

 Uchwała nr 54/2016/2017 z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Małgorzaty Bajer z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej

pobierz

Uchwała nr 55/2016/2017 z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Bajer

pobierzUchwała nr 56/2016/2017 z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr Marty Jurek dotyczącej dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim

pobierzUchwała nr 57/2016/2017 z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Marty Jurek

pobierzUchwała nr 58/2016/2017 z dnia 23 maja 2017 roku

 w sprawie przyjęcia projektu zmian warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i  zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2017/2018

pobierzUchwała nr 59/2016/2017 z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu warunków, trybu oraz terminu  rozpoczęcia  i  zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2018/2019

pobierzUchwała nr 60/2016/2017 z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Praktyk Studenckich Instytutu Nauk o Polityce i Administracji dla kierunków: Nauki o polityce oraz Administracja i polityka publiczna Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie

pobierzUchwała nr 61/2016/2017 z dnia 23 maja 2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Praktyk Studenckich w Instytucie Nauk o Wychowaniu  Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie

pobierzUchwała nr 62/2016/2017 z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie studiów podyplomowych Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży edycji, która rozpoczęła się w roku akademickim 2016/2017

pobierzUchwała nr 63/2016/2017 z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie studiów podyplomowych Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży, począwszy od cykli studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

pobierzUchwała nr 64/2016/2017 z dnia 23 maja 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie studiów podyplomowych Logopedia, począwszy od cykli studiów podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

pobierzUchwała nr 65/2016/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Małgorzaty Lorenc oraz wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego

pobierzUchwała nr 66/2016/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Joanny Małgorzaty Lorenc

pobierzUchwała nr 67/2016/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr Joanny Małgorzaty Lorenc dotyczącej dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim

pobierzUchwała nr 68/2016/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marty Jurek

 pobierzUchwała nr 69/2016/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Marty Jurek z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i nowożytnego języka obcego

pobierzUchwała nr 70/2016/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Jurek 

pobierzUchwała nr 71/2016/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Zbigniewa Filarego 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr. Mateusza Zbigniewa Filarego z dyscypliny podstawowej i dyscypliny dodatkowej

pobierzUchwała nr 73/2016/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Zbigniewa Filarego 

pobierzUchwała nr 74/2016/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zaopiniowania projektów efektów kształcenia dla modułów specjalnościowych: Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną, Resocjalizacja kreująca oraz Logopedia dla kierunku Pedagogika, poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia, profil kształcenia: ogólnoakademicki

pobierzUchwała nr 75/2016/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zaopiniowania projektu efektów kształcenia dla modułu specjalnościowego: Pedagogika Montessori i opieka nad małym dzieckiem dla kierunku Pedagogika, poziom kształcenia: studia drugiego stopnia, profil kształcenia: ogólnoakademicki

pobierzUchwała nr 76/2016/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych planach studiów, ramowych planach studiów i programach kształcenia dla kierunku studiów: Pedagogika na poziomie studiów pierwszego stopnia, począwszy od cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

pobierzUchwała nr 77/2016/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 32/2016/2017 Rady Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w szczegółowych planach studiów, ramowych planach studiów i programach kształcenia dla kierunków studiów: Filologia angielska, Pedagogika oraz Praca socjalna, począwszy od cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

pobierzUchwała nr 78/2016/2017 z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Marii Muchackiej-Cymerman oraz wyznaczenia promotora

pobierzUchwała nr 79/2016/2017 z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Marii Muchackiej-Cymerman

pobierzUchwała nr 80/2016/2017 z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr Agnieszki Marii Muchackiej-Cymerman dotyczącej dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim

pobierzUchwała nr 81/2016/2017 z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie nadania mgr. Miłoszowi Pawłowi Mółce stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

pobierzUchwała nr 82/2016/2017 z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. Miłosza Pawła Mółki

pobierzUchwała nr 83/2016/2017 z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie nadania mgr Małgorzacie Bajer stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

pobierzUchwała nr 84/2016/2017 z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Małgorzaty Bajer

pobierzUchwała nr 85/2016/2017 z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie zmiany członka Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Seweryna Łukasza Leszczyńskiego

pobierzUchwała nr 86/2016/2017 z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie zmiany członka Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Piotra Tylutkiego

pobierzUchwała nr 87/2016/2017 z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie zmiany członka komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej mgr Marty Jurek

pobierzUchwała nr 88/2016/2017 z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie zmiany członka Komisji Doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Marty Jurek

pobierz

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.