Działalność środowiskowa Wydziału Filozoficznego

Wydział Filozoficzny oprócz działalności naukowo-badawczej i naukowo-dydaktycznej prowadzi także działalność na rzecz lokalnych środowisk w zakresie upowszechniania wiedzy, kultury i wychowania oraz rozwoju osobistego. W ramach tego rodzaju przedsięwzięć Wydział animuje działalność: Akademii Dziecięcej Ignatianum, Akademii Młodych Ignatianum, Centrum Kultury i Dialogu oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Akademia Dziecięca Ignatianum (ADI) jest inicjatywą edukacyjną skierowaną do dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Misją ADI jest upowszechnianie wizji edukacji i wychowania, która kształtuje rozwój indywidualny dziecka, jego samoświadomość, emocje, rozwija zdolność komunikowania się z ludźmi oraz budzi potencjał twórczy. Bezpośredni cel Akademii to umożliwianie dzieciom odkrywania własnych pasji oraz rozwijanie ich zainteresowań naukowych w zakresie wykraczającym poza podstawy programowe obowiązujące w szkołach. .: Więcej informacji...

Akademia Młodych Ignatianum (AMI) jest inicjatywą edukacyjną skierowaną do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem AMI jest współpraca z młodzieżą szkolną zainteresowaną pogłębianiem wiedzy z różnych dziedzin nauki. Zajęcia w postaci wykładów i warsztatów, dostosowane do możliwości percepcyjnych i poznawczych młodzieży szkolnej, odbywają się w murach Akademii Ignatianum w Krakowie lub na terenie współpracujących placówek edukacyjnych. Wykłady i warsztaty dla uczestników AMI prowadzą nauczyciele akademiccy Ignatianum, ewentualnie za zgodą Kierownika AMI studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela (po wcześniejszych konsultacjach i zatwierdzeniu scenariuszy zajęć przez swoich opiekunów dydaktyczno-metodycznych). Tematyka zajęć z młodzieżą odpowiada profilowi naukowemu Akademii Ignatianum w Krakowie. Są to przede wszystkim zajęcia z dziedziny filozofii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa, pedagogiki oraz nauk społeczno-politycznych.

Centrum Kultury i Dialogu (CKiD) jest instytucją akademicką promującą dialog między reprezentantami różnych kultur, religii, światopoglądów i grup społecznych, czerpiącą inspirację z ducha chrześcijańskiego uniwersalizmu wyrażonego w posoborowym nauczaniu Kościoła katolickiego. CKiD powstało w 1998 roku z inspiracji krakowskiego jezuity, ks. Stanisława Musiała, jednego z pionierów dialogu międzyreligijnego w Polsce. Członkowie zespołu CKiD tworzą ogólnopolskie środowisko stawiające sobie za cel wspieranie pogłębionej refleksji i rzeczowej debaty nad przemianami kulturowymi, religijnymi i społecznymi zachodzącymi w naszym kraju. CKiD realizuje swoją misje poprzez organizowanie publicznych debat, seminariów i konferencji naukowych, działalność publicystyczna i wydawniczą. .: Więcej informacji...

Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) jest inicjatywą edukacyjno-kulturalno-formacyjną skierowaną do seniorów. Oferuje trzyletni program wykładów akademickich oraz imprez kulturalnych, zwłaszcza artystycznych, skupionych wokół takich zagadnień, jak: człowiek – kultura – religia – społeczeństwo – dylematy codzienności. Studia UTW trwają sześć semestrów. W każdym semestrze realizowanych jest około 60 godzin wykładów. W ramach UTW oprócz wykładów i imprez kulturalnych prowadzone są również koła zainteresowań. .: Więcej informacji...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.