Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu magisterskiego/licencjackiego jest:
 • spełnienie wszystkich wymagań określonych w programie studiów,
 • złożenie dokumentacji przebiegu praktyk,
 • sprawdzenie pracy dyplomowej z wykorzystaniem programu antyplagiatowego współpracującego z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz zakwalifikowanie jej do egzaminu dyplomowego na podstawie pozytywnych wyników Raportu Podobieństwa wygenerowanego przez program antyplagiatowy na Protokole oryginalności pracy lub w razie wątpliwości po wygenerowaniu Rozszerzonego Raportu Prawdopodobieństwa i wydaniu pozytywnej opinii promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obron (na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu antyplagiatowego),
 • uzyskanie pozytywnych ocen pracy dyplomowej od promotora i recenzenta,
 • uregulowanie przez studenta względem Akademii Ignatianum w Krakowie należnych i wymaganych przed przystąpieniem do tego egzaminu opłat za usługi edukacyjne,
 • złożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnych z Załącznikiem do Zarządzenia nr 12/2017/2018 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Zasad dyplomowania studentów w Akademii Ignatianum w Krakowie.
Dokumenty wymagane do egzaminu dyplomowego 
na studiach pierwszego/drugiego stopnia

 1. Karta obiegowa.
 2. Dwa egzemplarze pracy magisterskiej/licencjackiej z obowiązującą stroną tytułową (w tym jeden egzemplarz drukowany dwustronnie) zszyte lub sklejone, oprawione w miękką okładkę, przeźroczystą od strony frontowej. Każda praca magisterska/licencjacka powinna być podpisana przez promotora i studenta.
 3. Jeden egzemplarz pracy magisterskiej/licencjackiej w wersji elektronicznej. Praca w wersji elektronicznej musi być zapisana w formacie DOC, DOCX, ODT lub RTF (w jednym pliku) o nazwie: Praca.licencjacka/magisterska.numer albumu.Nazwisko.Imię na płycie CD lub DVD dostarczona w kopercie.
  1. Płytę CD/DVD należy opisać niezmywalnym flamastrem według następującego schematu:
   • imię/imiona i nazwisko autora pracy,
   • nr albumu autora pracy,
  2. Kopertę należy opisać według następującego schematu:
   • imię/imiona i nazwisko autora pracy,
   • nr albumu autora pracy,
   • tytuł pracy,
   • tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko promotora,
 4. Cztery oświadczenia składane razem z pracą dyplomową (licencjacką/magisterską): drukowane w Sekretariacie Wydziału pok.103 (prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z treścią oświadczeń dostępnych poniżej),
 5. Cztery zdjęcia dyplomowe w stroju wizytowym (wymiar 4,5 x 6,5 cm) podpisane imieniem i nazwiskiem,
 6. Jeżeli student chce uzyskać odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy powinien złożyć podanie w tej sprawie i dodatkowo dwa zdjęcia dyplomowe.
 7. W dniu egzaminu dyplomowego student drugiego stopnia jest zobowiązany zwrócić legitymację studencką do Sekretariatu Wydziału (pokój nr 103).
 8. Wszyscy studenci, którzy złożyli prace dyplomową (magisterską, licencjacką) są zobowiązani logować się na Wirtualną Uczelnię w celu sprawdzania informacji tam uzupełnianych i związanych z egzaminem dyplomowym.

  Wirtualną Uczelnię dostępna jest przez Internet:  https://wu.ignatianum.edu.pl/wu/

  Instrukcja dotyczące obsługi i działania Wirtualnej Uczelni  znajduje się na stronie internetowej:

  http://www.ignatianum.edu.pl/dit/wirtualna-uczelnia-dla-studentow/wirtualna-uczelnia---film

  Na indywidualnym koncie studenta w Wirtualnej Uczelni znajdą Państowo informacje o składzie Komisji dyplomowej, dacie egzaminu oraz miejscu gdzie odbywać się będzie egzamin (numer sali).

  Powyższe informacje są stopniowo uzupełniane w wyniku podjętych decyzji.


EGZAMIN DYPLOMOWY-ZAGADNIENIA DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ STACJONARNE

Uchwała nr 1 2017/2018 z dnia 16 stycznia 2018r.  wprowadzenia zagadnień do egzaminów dyplomowych dla studentów kierunku Pedagogika, studia pierwszego stopnia, studnia stacjonarne prowadzone na Wydziale Zamiejscowym Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach Akademii Ignatianum w Krakowie, obowiązujące od roku akademickiego 2017/2018.

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ NIESTACJONARNE

Zarządzenie nr 10 2016/2017 z dnia 1 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zagadnień do egzaminów dyplomowych dla studentów studiów pierwszego stopnia niestacjonarne.

Załącznik nr 1 - zagadnienia do egzaminu dyplomowego: Metodologia badań pedagogicznych - dla wszystkich specjalności
Załącznik nr 2 - zagadnienia ogólne do egzaminu dyplomowego: Pedagogika przedszkolna; Pedagogika wczesnoszkolna
Załącznik nr 3 - zagadnienia ogólne do egzaminu dyplomowego: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; Pedagogika resocjalizacyjna; Pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Załącznik nr 4 - zagadnienia specjalnościowe do egzaminu dyplomowego: Pedagogika przedszkolna; Pedagogika wczesnoszkolna
Załącznik nr 5 - zagadnienia specjalnościowe do egzaminu dyplomowego: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Załącznik nr 6 - zagadnienia specjalnościowe do egzaminu dyplomowego: Pedagogika resocjalizacyjna
Załącznik nr 7 - zagadnienia specjalnościowe do egzaminu dyplomowego: Pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Załącznik nr 8 - zagadnienia modułowe do egzaminu dyplomowego: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Załącznik nr 9 - zagadnienia modułowe do egzaminu dyplomowego: Pedagogika resocjalizacyjna

PEDAGOGIKA I STOPIEŃ NIESTACJONARNE 

Zarządzenie nr 11 2016/2017 z dnia 1 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zagadnień do egzaminów dyplomowych dla studentów studiów drugiego stopnia.

Załącznik nr 1 - zagadnienia metodologiczne do egzaminu dyplomowego - dla wszystkich specjalności
Załącznik nr 2 - zagadnienia ogólne do egzaminu dyplomowego: Pedagogika przedszkolna; Pedagogika wczesnoszkolna
Załącznik nr 3 - zagadnienia ogólne do egzaminu dyplomowego: Edukacja dla bezpieczeństwa z bezpieczeństwem
i zarządzaniem kryzysowym

Załącznik nr 4 - zagadnienia ogólne do egzaminu dyplomowego: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza; Pedagogika resocjalizacyjna
Załącznik nr 5 - zagadnienia specjalnościowe do egzaminu dyplomowego: Pedagogika przedszkolna; Pedagogika wczesnoszkolna
Załącznik nr 6 - zagadnienia specjalnościowe do egzaminu dyplomowego: Edukacja dla bezpieczeństwa
z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym

Załącznik nr 7 - zagadnienia specjalnościowe do egzaminu dyplomowego: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Załącznik nr 8 - zagadnienia specjalnościowe do egzaminu dyplomowego: Pedagogika resocjalizacyjna
Załącznik nr 9 - zagadnienia modułowe do egzaminu dyplomowego: Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Załącznik nr 10 - zagadnienia modułowe do egzaminu dyplomowego: Pedagogika resocjalizacyjna

Wzory dokumentów do pobrania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.