DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA
(studia dokształcające)

Możliwości pracy  studia nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne) w przedszkolu, szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci. Nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla  rodziców,  poradnictwa dla uczniów,  rodziców i nauczycieli oraz konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2013 r., poz. 532) oraz na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 400) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 17 kwietnia 2012 roku zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli:  przedszkole, szkoła na każdym poziomie edukacyjnym (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), poradnia psychologiczno-pedagogiczna, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawczo-rewalidacyjne.

Sylwetka absolwenta - absolwent studiów podyplomowych jest wyposażony w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające projektowanie i organizowanie procesu terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacji w placówkach oświatowych. Potrafi wykorzystywać w pracy metody, techniki i środki techniczne wspomagające rozwój jednostki  o specyficznych potrzebach edukacyjnych,  zna nowoczesne technologie informacyjne, posiada umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i psychicznych ucznia,  tworzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania w oparciu o nią indywidualnej ścieżki  wsparcia, potrafi pracować w specjalistycznych zespołach, wprowadza do swojej pracy działania profilaktyczne, współpracuje z rodziną ucznia w celu wieloaspektowych działań terapeutycznych.

Adresaci studiów absolwenci studiów I i II stopnia kierunku pedagogika.

Liczba semestrów – 2

Wysokość opłaty:  1100 zł za semestr

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDMIOTÓW:

Patologie i dysfunkcje środowiska rodzinnego
Profilaktyka społeczna
Biomedyczne uwarunkowania terapii
Organiczne deficyty rozwojowe
Pedagogika specjalna
Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i rozwojowej
Psychologia wychowawcza
Psychologiczne podstawy procesów uczenia się
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - współpraca nauczyciel rodzic
Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej
Diagnoza psychopedagogiczna w pracy pedagoga
Metody pracy kompensacyjno-korekcyjnej z dziećmi z problemami w nauce czytania i pisania
Metody pracy kompensacyjno-korekcyjnej z dziećmi z problemami w nauce matematyki
Diagnoza i terapia logopedyczna
Arteterapia
Socjoterapia w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie i zaburzeniami zachowania
Praca z uczniem autystycznym i spektrum autyzmu
Terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
Terapia uzależnień dzieci i młodzieży
Praktyki
Przygotowanie do egzaminu koncowego


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.