EDUKACJA ARTYSTYCZNA W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM 
I ZINTEGROWANEJ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ


Możliwości pracy  żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, świetlice.

Sylwetka absolwenta - słuchacz zna terminologię stosowaną w muzyce i plastyce, ma wiedzę o interdyscyplinarnym charakterze muzyki i plastyki, ma wiedzę o literaturze muzycznej, podziale na epoki, style, formy i gatunki, zna głównych przedstawicieli poszczególnych epok i stylów w muzyce, zna literaturę muzyczną przeznaczoną dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zna piosenki przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, ma wiedzę o metodyce zajęć muzycznych i plastycznych, zna głównych przedstawicieli pedagogiki i metodyki nauczania muzyki i plastyki,  ma wiedzę o roli emisji głosu, budowie i prawidłowym jego funkcjonowaniu, ma wiedzę na temat elementów dzieła muzycznego, ma elementarną wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej, jej prawidłowości i zakłóceń.

W zakresie umiejętności słuchacz potrafi posługiwać się prawidłowo terminologią dotyczącą muzyki i plastyki, potrafi łączyć konteksty występujące w muzyce literaturze
i innych sztukach, potrafi przekazywać podstawową wiedzę o kompozytorach, epokach, stylach, formach i gatunkach w muzyce, potrafi mówić i śpiewać prawidłowo posługując się głosem, potrafi śpiewać, nauczyć dzieci śpiewać piosenki oraz tańczyć podstawowe polskie tańce narodowe, potrafi twórczo animować do obcowania z muzyką i plastyką korzystając
z osiągnięć i metod wybitnych muzyków i pedagogów, potrafi analizować własne działania, rozwijać się twórczo oraz inspirować, wspierać i motywować do obcowania ze sztuką, potrafi analizować muzykę pod kątem elementów dzieła muzycznego i słuchać jej aktywnie, potrafi grać proste melodie na wybranym instrumencie muzycznym.

W zakresie kompetencji społecznych słuchacz ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność
i podejmuje trud oraz oznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych
i zawodowych działań profesjonalnych w zakresie nauczania muzyki i plastyki, podejmuje wyzwania związane z organizacją poczynań muzycznych i plastycznych w miejscu pracy, docenia znaczenie muzyki i plastyki w rozwoju i wychowaniu dziecka, jest wrażliwy na sztukę i inicjuje działania związane z jej animowaniem i percepcją, ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i Europy.


Adresaci  nauczyciele przedszkoli i klas 1-3 szkoły podstawowej.

Liczba semestrów – 2 

Wysokość opłaty: 1250 zł za semestr

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDMIOTÓW:

Wybrane zagadnienia z historii muzyki

Zasady muzyki z rytmiką i elementami analizy dzieła muzycznego

Rysunek i malarstwo z elementami scenografii

Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych z komunikacją medialną

Promowanie dóbr kultury regionalnej

Emisja głosu ze śpiewem

Podstawy grafiki i formowania przestrzennego

Gra na instrumencie

Animacja tańców

Elementy muzykoterapii z rytmiką

Metodyka nauczania muzycznego z elementami coachingu

Elementy terapii przez sztukę

Metodyka nauczania wychowania plastycznego

Praktyka

Przygotowanie do egzaminu końcowego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.