MUZYKA, PLASTYKA I ARTETERAPIA

Możliwości pracy  szkoły, świetlice, placówki oświatowo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, hospicja.

Sylwetka absolwenta - słuchacz zna terminologię stosowaną w muzyce, plastyce i arteterapii, ma wiedzę o interdyscyplinarnym charakterze muzyki, plastyki i arteterapii, ma wiedzę o literaturze muzycznej, podziale na epoki, style, formy i gatunki, zna głównych przedstawicieli poszczególnych epok i stylów w muzyce i plastyce, zna literaturę muzyczną na przestrzeni epok i stylów, ma wiedzę o metodyce zajęć muzycznych, plastycznych i arteterapeutycznych, ma wiedzę na temat elementów dzieła muzycznego, zna głównych przedstawicieli pedagogiki i metodyki nauczania muzyki i plastyki, ma wiedzę o roli emisji głosu, budowie narządu głosu i prawidłowym jego funkcjonowaniu, zna definicje arteterapii, jej rodzaje, funkcje, cele oraz formy pracy, zna podstawy psychologii rozwojowej i klinicznej oraz ma wiedzę na temat najczęstszych zaburzeń osobowościowych. Zna podstawy psychologii twórczości oraz percepcji muzyki, zna definicje, klasyfikacje oraz procesy zachodzące w terapii przez muzykę i plastykę, ma wiedzę na temat znaczenia relaksacji dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz odpowiedniego doboru muzyki.

W zakresie umiejętności słuchacz potrafi posługiwać się prawidłowo terminologią dotyczącą muzyki, plastyki i arteterapii , potrafi łączyć konteksty występujące w muzyce, plastyce, arteterapii, literaturze, potrafi przekazywać podstawową wiedzę o kompozytorach, epokach, stylach, formach i gatunkach w muzyce, potrafi mówić i śpiewać prawidłowo posługując się głosem, potrafi twórczo animować do obcowania z muzyką i plastyką, korzystając z osiągnięć i metod wybitnych muzyków i pedagogów, potrafi analizować muzykę pod kątem elementów dzieła muzycznego i słuchać jej aktywnie, potrafi analizować własne działania, rozwijać się twórczo oraz inspirować, wspierać i motywować do obcowania ze sztuką, potrafi projektować, organizować i przeprowadzać sesje terapii przez muzykę
i plastykę, potrafi dokonać prawidłowego doboru muzyki i środków plastycznych do działań terapeutycznych, potrafi przeprowadzić trening relaksacyjny i odpowiednio dobrać do niego muzykę.

W zakresie kompetencji społecznych słuchacz ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych, wykazuje aktywność
i podejmuje trud oraz oznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych
i zawodowych działań profesjonalnych w zakresie nauczania muzyki, plastyki i arteterapii, podejmuje wyzwania związane z organizacją poczynań muzycznych, plastycznych
i arteterapeutycznych w miejscu pracy, docenia znaczenie muzyki i plastyki w rozwoju
i wychowaniu dziecka, jest wrażliwy na sztukę i inicjuje działania związane z jej percepcją, jest wrażliwy na problemy osób z zaburzeniami osobowości i poprzez terapię przez muzykę
i plastykę przyczynia się do ich prawidłowego funkcjonowania, ma świadomość roli
i znaczenia terapii przez muzykę i plastykę oraz angażuje się dla właściwego społecznego funkcjonowania, charakteryzuje się odpowiedzialnością w przygotowaniu i działaniach arteterapeutycznych oraz wykazuje wrażliwość i troskę w swojej pracy.

Adresaci  absolwenci kierunków pedagogicznych lub artystycznych na poziomie studiów I lub II stopnia, lub psychologicznych na poziomie studiów II stopnia; oczekuje się uzdolnień w zakresie plastyki i muzyki.

Liczba semestrów – 3

Wysokość opłaty: 1250 zł za semestr

WYKAZ PRZEDMIOTÓW:

Psychologia rozwojowa

Psychologia kliniczna

Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej

Wybrane zagadnienia z historii muzyki

Zasady muzyki z rytmiką i formami muzycznymi

Animacja tańców

Emisja głosu ze śpiewem

Psychologia percepcji muzyki dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Metodyka nauczania muzycznego z elementami coachingu

Praktyka (Muzyka)

Wybrane zagadnienia z historii sztuki

Rysunek i malarstwo z elementami scenografii

Projekty plastyczne i scenograficzne 

Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych z komunikacją medialną

Psychologia percepcji twórczości

Metodyka nauczania wychowania plastycznego

Promowanie dóbr kultury regionalnej

Praktyka (Plastyka)

Arteterapia w zakresie muzyki i plastyki

Elementy muzykoterapii z rytmiką

Podstawy analizy i interpretacji dzieła literackiego

Terapia przez literaturę, teatr i film

Praktyka (Arteterapia)

Przygotowanie do egzaminu końcowegoW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.