PEDAGOGIKA LECZNICZA

Możliwości pracy – praca pedagogiczna z osobami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnościami ruchowymi zarówno w nauczaniu indywidualnym, jak i w pracy grupowej w placówkach edukacyjnych, opiekuńczych, leczniczych, specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych i opieki paliatywnej, poradniach, szkołach, warsztatach terapii zajęciowej, a także stowarzyszeniach i fundacjach, (np.: przedszkola i szkoły publiczne ogólnodostępne (pedagog szkolny, wychowawca); przedszkola i szkoły publiczne specjalne, integracyjne bądź z oddziałami (klasami) integracyjnymi (nauczyciel wspomagający rozwój); przedszkola i szkoły niepubliczne (społeczne, prywatne) z oddziałami (klasami) integracyjnymi (nauczyciel wspomagający rozwój); publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (specjalista-pedagog); wszelkie placówki oświatowo-wychowawcze oraz ochrony i wspomagania zdrowia (specjalista-pedagog, nauczyciel wychowawca), np.: świetlice i kluby socjoterapeutyczne; instytucje wychowania pozaszkolnego; instytucje interwencji i pomocy społecznej; organizacje pozarządowe; stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz osób z problemami zdrowotnymi i podnoszące poziom zdrowotny społeczeństwa; kliniki pediatryczne i szpitalne oddziały dziecięce (nauczyciel organizujący zajęcia i wspomagający dzieci chore); ośrodki terapeutyczno-lecznicze (prewentoria, sanatoria) dla dzieci i młodzieży (nauczyciel organizujący zajęcia i wspomagający dzieci chore).

Sylwetka absolwenta: Absolwent studiów Pedagogika lecznicza ma wiedzę, umiejętności
i kompetencje niezbędne do pracy pedagogicznej z osobami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnościami ruchowymi zarówno w nauczaniu indywidualnym, jak i w pracy grupowej. Absolwent posiada wiedzę m.in. z zakresu chorób przewlekłych i ich skutków dla rozwoju dzieci; psychologicznych i socjologicznych koncepcji choroby somatycznej
i niepełnosprawności ruchowej;  istoty, przyczyn i postępowania w wybranych chorobach dzieci i młodzieży; problemów emocjonalnych, opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i socjalnych dzieci i rodziców dzieci chorych i z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Posiada umiejętności praktyczne m.in. z zakresu form edukacji i rehabilitacji dzieci chorych
i z niepełnosprawnością ruchową; wczesnej interwencji wobec dzieci z przewlekłą chorobą somatyczną i niepełnosprawnością ruchową oraz kompetencje z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego specjalnego oraz dydaktyki specjalnej, a także kompetencje opiekuńczo-wychowawcze.

Adresaci – absolwenci studiów I i II stopnia kierunku pedagogika.

Liczba semestrów – 3

Wysokość opłaty: 1600 zł za semestr

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDMIOTÓW:

Podstawy prawne i aspekty etyczne nauczania zintegrowanego

Wybrane elementy psychologii klinicznej i psychopatologii

Profilaktyka i terapia zaburzeń emocjonalnych i nerwicowych w sytuacjach trudnych

Podstawy fizjoterapii klinicznej - polska szkoła kompleksowej rehabilitacji

Arte- i muzykoterapia jako praktyczne metody wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych intelektualnie

Diagnostyka, poradnictwo i orzecznictwo psycho-pedagogiczne u dzieci z zaburzeniami rozwoju

Duchowy wymiar opieki nad dzieckiem przewlekle chorym oraz w opiece paliatywnej i hospicyjnej

Praktyka

Przygotowanie do egzaminu końcowego

Wybrane problemy pedagogiki specjalnej (w tym leczniczej)

Biomedyczne i psychospołeczne uwarunkowania oraz postępowanie, w niektórych chorobach przewlekłych u dzieci

Metodyka pracy z dziećmi z zaburzeniami ruchu i/lub niepełnosprawnością intelektualną

Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością ruchową i/lub intelektualną

Specyfika edukacji i wychowania dzieci w zamkniętych placówkach leczniczych

Psychosocjologiczne aspekty terapii pedagogicznej dzieci niepełnosprawnych

Wybrane elementy pedagogiki rodziny w kontekscie dziecka z chorobą przewlekłą i/lub niepełnosprawnościa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.