EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
(OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) studia kwalifikacyjne

Możliwości pracy  specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przedszkole specjalne, integracyjne, szkoła specjalna, integracyjna na każdym poziomie edukacyjnym (szkoła podstawowa, gimnazjum,  szkoła ponadgimnazjalna przyspasabiająca do pracy), poradnia psychologiczno-pedagogiczna, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawczo-rewalidacyjne.

Wysokość opłaty:  1250 zł za semestr

Sylwetka absolwenta - absolwent studiów podyplomowych jest wyposażony w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające projektowanie i organizowanie procesu edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną                       na różnych poziomach edukacji w placówkach oświatowych, pomocy społecznej i służby zdrowia. Potrafi wykorzystywać w pracy metody, techniki i środki techniczne wspomagające rozwój jednostki niepełnosprawnej intelektualnie,  zna nowoczesne technologie informacyjne, posiada umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i psychicznych ucznia z niepełnosprawnością intelektualną,  tworzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania w oparciu o nią indywidualnej ścieżki  wsparcia, potrafi pracować w specjalistycznych zespołach.

Adresaci studiów  absolwenci studiów I i II stopnia kierunku pedagogika.

Liczba semestrów – 2

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDMIOTÓW:

Komunikacja interpersonalna: nauczyciel-rodzic-dziecko

Prawne regulacje osób niepełnosprawnych

Psychologiczne aspekty niepełnosprawności 

Psychologia kliniczna i psychopatologia

Pedagogika specjalna 

Elementy surdopedagogiki

Podstawy tyflopedagogiki

Oligofrenopedagogika

Diagnoza psychopedagogiczna

Diagnoza funkcjonalna

Niewerbalne techniki komunikacyjne

Praca opiekuńczo-wychowawcza  z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepelnosprawnych

Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością

Metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

Metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

Wybrane metody pracy z osobami niepełnosprawnymi niedostosowanymi społecznie

Konstruowanie indywidualnych programów rewalidacyjnych

Praktyka

Przygotowanie do egzaminu końcowego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.