PSYCHOPEDAGOGIKA ZABURZEŃ Z AUTYSTYCZNEGO SPEKTRUM
(studia kwalifikacyjne)

Możliwości pracy  proponowane studia podyplomowe dają uprawnienia do prowadzenia specjalistycznych zajęć z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dotyczy to, w sposób szczególny uczniów z diagnozą zaburzeń z autystycznego spektrum.

Absolwent studiów podyplomowych wykorzysta uzyskaną wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne, pracując w poradni psychologiczno – pedagogicznej, przedszkolu, szkole (różne etapy edukacji) w systemie specjalnym, integracyjnym, ogólnodostępnym – jako nauczyciel główny lub wspomagający, jako pedagog lub psycholog, w placówkach pomocy społecznej (dziennych i stałych), gdzie są obecne osoby z ASD, również dorosłe (np. Dom Pomocy Społecznej, Mieszkanie Chronione), w specjalistycznych usługach opiekuńczych, w instytucjach zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych (np. MOPS).

Sylwetka absolwenta - absolwent studiów podyplomowych Psychopedagogika zaburzeń  z autystycznego spektrum (ASD) jest przygotowany do przeprowadzenia diagnozy psychopedagogicznej zaburzeń z autystycznego spektrum;  interpretacji zachowań niepokojących/ niepożądanych u osób z rozpoznanym ASD w oparciu o wiedzę z zakresu psychologii rozwoju i funkcjonowania osób z ASD, psychologii klinicznej, pedagogiki specjalnej,  wyboru  odpowiednich rodzajów i form pomocy (edukacyjnej, terapeutycznej, środowiskowej), planowania, organizacji i prowadzenia procesu nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z ASD w placówkach edukacyjnych ( etap edukacyjny uzależniony od kierunku ukończonych studiów I lub II stopnia), wspomagania ucznia z ASD w warunkach przedszkola lub szkoły: integracyjnej lub ogólnodostępnej a także w warunkach placówki pomocy społecznej, której uczestnikami są dorosłe osoby  z ASD, prowadzenia zajęć rewalidacyjnych na każdym etapie edukacyjnym oraz dla osób dorosłych; współpracy z innymi specjalistami (terapeutą, lekarzem, logopedą), organizowania profesjonalnego wsparcia dla rodzin osób z ASD w ujęciu systemowym, organizowania środowiska fizycznego dostosowanego do specyficznych cech osób z ASD  na przestrzeni ich życia.

Adresaci  absolwenci studiów I i II stopnia kierunku pedagogika, psycholodzy, socjoterapeuci, fizjoterapeuci, terapeuci.

Liczba semestrów – 2

Wysokość opłaty: 1250 zł za semestr

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDMIOTÓW:

Neurobiologia ASD - przyczyny, problemy neurobiologiczne i somatyczne
Diagnoza psychiatryczna zaburzeń ze spektrum autyzmu; zaburzenia psychiczne
Diagnoza psychologiczna ASD
Rozwój i funkcjonowanie osób z ASD
Zaburzenia emocjonalne i psychosomatyczne u osób z ASD
Diagnoza zachowań niepokojących/ niepożądanych u osób z ASD
Diagnoza sytuacji rodziców dziecka z ASD
Diagnoza systemowa rodziny z dzieckiem z ASD
Podstawy psychologiczne organizacji środowiska dla osób z ASD
Wprowadzenie do terapii zaburzeń z autystycznego spektrum
Terapia bazalna i metoda SI
Metody terapii behawioralnej
Metody komunikacji alternatywnej
Terapia zaburzeń i wspomaganie rozwoju mowy u dzieci z ASD
Terapie niedyrektywne
Terapia systemowa rodziny z dzieckiem z ASD
Podstawy prawne usług dla dzieci, młodzieży i dorosłych z ASD
Organizacja procesu nauczania i wychowania dzieci z ASD
Zaburzenia całościowe rozwoju i dysfunkcje zmysłów
Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie dzieci z ASD
Edukacja i terapia dziecka autystycznego w przedszkolu
Edukacja w szkole specjalnej uczniów z autyzmem
Edukacja w szkole masowej i integracyjnej uczniów z ASD
Dorastanie i dorosłość osób z ASD
Zespół Aspergera - diagnoza, terapia, edukacja, praca zawodowa
Praktyka
Przygotowanie do egzaminu końcowego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.