SURDOPEDAGOGIKA

Możliwości pracy  specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przedszkole specjalne, integracyjne, szkoła specjalna, integracyjna na każdym poziomie edukacyjnym (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna), poradnia psychologiczno-pedagogiczna, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Sylwetka absolwenta - absolwent studiów podyplomowych jest wyposażony w niezbędną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności metodyczne umożliwiające projektowanie i organizowanie procesu edukacji i rewalidacji osób  słabo słyszących i głuchych na różnych poziomach edukacji w placówkach oświatowych, pomocy społecznej i służby zdrowia. Potrafi wykorzystywać w pracy metody, techniki i środki techniczne wspomagające rozwój jednostki  z niepełnosprawnością słuchu,  zna nowoczesne technologie informacyjne, posiada umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i psychicznych ucznia z  dysfunkcją słuchu,  tworzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania w oparciu o nią indywidualnej ścieżki  wsparcia, potrafi pracować w specjalistycznych zespołach.


Adresaci  absolwenci studiów I i II stopnia kierunku pedagogika.

Liczba semestrów – 2

Wysokość opłaty:  1250 zł za semestr

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDMIOTÓW:

Komunikacja interpersonalna: nauczyciel-rodzice-dziecko
Prawne regulacje osób niepełnosprawnych
Psychologiczne aspekty niepełnosprawności
Psychologia kliniczna i psychopatologia
Pedagogika specjalna
Elementy surdopedagogiki
Podstawy tyflopedagogiki
Oligofrenopedagogika
Audiometria i audiologia
Diagnoza psychopedagogiczna
Diagnoza funkcjonalna
Rehabilitacja osób z implantem ślimakowym
Niewerbalne techniki komunikacyjne
Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych
Podstawy dydaktyki specjalnej
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka z niepełnosprawnością
Metodyka wychowania przedszkolnego i edukacja wczesnoszkolna dziecka z wada słuchu
Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
Wybrane metody pracy z osobami niepełnosprawnymi niedostosowanymi społecznie
Konstruowanie indywidualnych programów rewalidacyjnych
Praktyka

Przygotowanie do egzaminu końcowego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.