Badania lekarskie

Warunkiem koniecznym do złożonej dokumentacji w procesie rekrutacyjnym jest dostarczenie przez kandydata na studia na kierunku Pielęgniarstwo zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydanego przez lekarza medycyny pracy.

Kandydat na studia na kierunku Pielęgniarstwo powinien pobrać ze strony internetowej druk skierowania na badania lekarskie.

Zaświadczenie lekarskie kandydat zobowiązany jest dostarczyć w terminie składania dokumentów w Sekretariacie Wydziału Zamiejscowego w Mysłowicach.

Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydaje lekarz medycyny pracy (lekarz spełniający wymagania kwalifikacyjne, określone w trybie art. 229 § 8 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, oz. 94, z późn. zm.)).

Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na formularzu, który zawiera odwołanie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2010 Nr 155, poz.1045) i określa zdolność do podjęcia studiów na określonym kierunku oraz termin ważności zaświadczenia.

Warunkiem przystąpienia przez studenta kierunku Pielęgniarstwo do zajęć praktycznych/praktyk zawodowych jest posiadanie:

  • wymaganych szczepień ochronnych zgodnych z aktualnie obowiązującym programem szczepień ochronnych (WZW typ B);
  • książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnym wpisem lekarza o zdolności do zajęć praktycznych lub zaświadczenia lekarza medycyny pracy o zdolności podjęcia nauki na kierunku Pielęgniarstwo .

Student zobowiązany jest posiadać książeczkę zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych przez cały czas trwania zajęć i udostępnić ją do wglądu: opiekunowi praktyk, pracownikom Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.