Strona główna Rekrutacja Oferta edukacyjna na rok akademicki 2022/2023


Oferta edukacyjna na rok akademicki 2022/2023

 

 

Oferta na studia I stopnia
Rekrutacja na studia w Akademii Ignatianum odbywa się na kierunek, a nie na zakres kształcenia.
Studia stacjonarne na Akademii Ignatianum są prowadzone od poniedziałku do piątku.

Poniżej prezentujemy ofertę edukacyjną, która obowiązuje na rok akademicki 2022/2023.

 

Uprzejmię informujemy, że obecnie trwają pracę nad zmianami oferty edukacyjnej na rok akademicki 2023/2024. Zaktualizowane informacje pojawią się na stronie w marcu. 

Osoby zainteresowane studiami na naszej Uczelni zapraszamy na Portal Kandydata, gdzie znajdują się wszystkie informacje dotyczące kierunków studiów. 
 

 

[Powrót do Strony Głównej Rekrutacji]

FILOZOFIA

KULTUROZNAWSTWO

TURYSTYKA I REKREACJA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

PEDAGOGIKA

ADMINISTRACJA I POLITYKA PUBLICZNA

FILOLOGIA ANGIELSKA

NAUKI O POLITYCE

ZARZĄDZANIE I NOWE TECHNOLOGIE W SFERZE PUBLICZNEJ

Zapraszamy do odwiedzenia grupy dla Kandydatów na studia w Akademii Ignatianum w Krakowie:

 "KANDYDACI na studia w AIK"
Oferta na studia II stopnia
Rekrutacja na studia w Akademii Ignatianum odbywa się na kierunek, a nie na zakres kształcenia.
Studia stacjonarne na Akademii Ignatianum są prowadzone od poniedziałku do piątku.
Poniżej prezentujemy ofertę edukacyjną, która obowiązuje na rok akademicki 2022/2023.

[Powrót do Strony Głównej Rekrutacji]

Oferta na jednolite studia magisterskie
Rekrutacja na studia w Akademii Ignatianum odbywa się na kierunek, a nie na zakres kształcenia.
Studia stacjonarne na Akademii Ignatianum są prowadzone od poniedziałku do piątku.
Poniżej prezentujemy ofertę edukacyjną, która obowiązuje na rok akademicki 2022/2023.

[Powrót do Strony Głównej Rekrutacji]

 


PSYCHOLOGIA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
 

Zapraszamy do odwiedzenia grupy dla Kandydatów na studia w Akademii Ignatianum w Krakowie:

"KANDYDACI na studia w AIK"
Oferta kierunków studiów podyplomowych

Kandydacie pamiętaj! Do potwierdzenia zgłoszenia internetowego, niezbędne jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów w wersji papierowej, w COS, zgodnie z terminarzem.
W przypadku dużego zainteresowania danym kierunkiem decyduje kolejność złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
Poniżej prezentujemy ofertę edukacyjną, która obowiązuje na rok akademicki 2022/2023.

 

INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI:
Ochrona danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych
Organizacja i zarządzanie w oświacie
INSTYTUT NAUK O WYCHOWANIU
Logopedia
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi
 
Oferta Szkoły Doktorskiej

Poniższe informacje dotyczą rekrutacji na rok akademicki 2022/2023. Szczegółowe informacje odnośnie oferty na rok akademicki 2022/2023 zostaną opublikowane w późniejszym terminie. 

1. Akademia Ignatianum prowadzi Szkołę Doktorską w dyscyplinach

a) Filozofia,

b) Nauki o kulturze i religii,

c) Nauki o polityce i administracji,

d) Pedagogika.

 

2. Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej

Kształcenie trwa 8 semestrów.

 

3. Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie

 

4. Akty prawne: