Strona główna Rekrutacja


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Twój adres e-mail:
Treść wiadomości:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia Ignatianum w Krakowie przy ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków ("My"), dostępna pod danymi kontaktowymi (e-mail: rektorat@ignatianum.edu.pl, tel.: 123 999 502). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: iod@ignatianum.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy nami a Tobą, przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z nami przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom państwowym. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami.

Rekrutacja

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

SEKRETARIAT INSTYTUTU NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
pokój 428 (IV piętro), tel. 12 399 95 35/ 
e - mail: 
politologia@ignatianum.edu.pl

 

DYŻUR:

Poniedziałek: 7.00-14.00

Wtorek: 7.00-15.00

Środa: 7.00-15.00
Czwartek: 7.00-16.00
Piątek: 7.00-15.00
Sobota: 7.30 - 13.30

W dniu 25 marca 2019 r. (poniedziałek) sekretariat będzie nieczynny. 

 

WYMAGANA DOKUMENTY:

- ankieta (do pobrania w sekretariacie)

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)

- dowód osobisty (oryginał do wglądu w celu weryfikacji tożsamości    

  

Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie  dostępne są w zakładce AKTY PRAWNE.

 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na rok akdemicki 2018/2019 została zakończona.  

Pod poniższym linkiem znajdują się wymagania jakie musi spełnić fotografia:

https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu 

 

Biuro Rekrutacji Akademii Ignatianum w Krakowie

pokój 02 (budynek Zofijówka)

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

tel: (12) 3999 699

e-mail: rekrutacja@ignatianum.edu.pl

 

Uwaga: Uprzejmie prosimy o załatwianie spraw tylko w godzinach przyjęć!