Outgoing staff

Wyjazdy oferowane w Erasmus+ są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjują interesującą współpracę między jednostkami uczelni oraz instytucjami partnerskimi. Program Erasmus+ oferuje pracownikom następujące możliwości udziału w międzynarodowej wymianie:

Mobilność z krajami programu (Akcja KA 103/KA 131) (kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Macedonia Północna (FYROM))

Mobilność z krajami partnerskimi (Akcja KA 107/KA 171) (państwa poza UE)