Projekty

Prezentujemy projekty finansowane z Funduszy Europejskich realizowane w Akademii Ignatianum w Krakowie:

 

 

1. 

 

 

Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni

 

2. 

Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego

 

3. 

Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie

 

4. 

  

 

Program Erasmus+, Program Unii Europejskiej na lata 2014-2020

 

A. Akcja 1 - Mobilność Edukacyjna

B. Akcja 2 - Edukacja szkolna

 

5. 

 

Wsparcie dla cudziemców