Biuro Karier

Działalność BK jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt nr POWR.03.05.00-00-Z203/18, pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni”

Szanowni Studenci,

zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Biuro Karier  zostało stworzone, aby pomóc studentom i absolwentom uczelni w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz aby ułatwić znalezienie zatrudnienia odpowiadającego Waszym aspiracjom i kwalifikacjom.

O f e r u j e m y:

  • indywidualne rozmowy doradcze,
  • pomoc w przygotowaniu Indywidualnego Planu Działania,
  • pomoc  przy tworzeniu CV i listu motywacyjnego,
  • doradztwo i diagnoza dotycząca mocnych i słabych stron,
  • testy i kwestionariusze z zakresu doradztwa zawodowego,
  • warsztaty grupowe poświęcone pisaniu dokumentów aplikacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych oraz procesu rekrutacji i selekcji pracowników,
  • spotkania z przedstawicielami firm i instytucji rynku pracy,
  • doradztwo z zakresu przedsiębiorczości,
  • informacje o pracodawcach, ofertach pracy i praktyk, kursach, szkoleniach, pracach dorywczych i wolontariacie,
  • cykl warsztatów - Jak odnaleźć się na rynku pracy.

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszego Portalu BK UIK: https://bk.ignatianum.edu.pl/start