Dyżury

Dyrektor Szkoły Doktorskiej

Prof. dr hab. Stanisław Gałkowski
e-mail: stanislaw.galkowski@ignatianum.edu.pl

dyżur: czwartek, godz. 10.00 - 11.00,  pokój 310

przed przyjściem na dyżur proszę zaanonsować się poprze adres e-mail

 

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej

dr hab. Piotr Duchliński, prof. AIK
e-mail: piotr.duchlinski@ignatianum.edu.pl

 

Sekretariat Szkoły Doktorskiej

Starszy scecjalista ds. obsługi doktorantów
mgr Anna Cebula
e-mail: anna.cebula@ignatianum.edu.pl

Referent administracyjny
mgr Paweł Koroński
e-mail:
pawel.koronski@ignatianum.edu.pl

Pokój 310

tel. 12 399 96 68 / 12 399 96 89
e-mail: szkola.doktorska@ignatianum.edu.pl

dyżur: wtorek i czwartek, godz. 8.00 - 14.00, pokój 310

przed przyjściem na dyżur proszę zaanonsować się poprzez adres e-mail