Strona główna Uczelnia Szkoła doktorska


Szkoła doktorska

Od 1 października 2019 roku Uniwersytet Ignatianum w Krakowie prowadzi Szkołę doktorską.

Szkoła doktorska stanowi zorganizowaną formę kształcenia doktorantów, prowadzona jest w trybie studiów stacjonarnych i ma na celu przygotowanie jej uczestników do uzyskania stopnia naukowego doktora w pięciu dyscyplinach:

1. Filozofia

2. Nauki o kulturze i religii

3. Nauki o polityce i administracji

4. Pedagogika

5. Psychologia

Od 1 października 2024 r. uruchomiona zostanie szósta dyscyplina: Nauki o rodzinie

Rekrutacja już we wrześniu !!!

 

Podstawa prawna:


[Pobierz] [Otwórz] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
[Pobierz] [Otwórz] Koncepcja Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatuanum w Krakowie ( załącznik do Uchwały nr 39/2018/2019 Senatu AIK z dnia 28 maja 2019 r. )
[Pobierz] [Otwórz] Statut Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie ( załącznik do Uchwały nr 82/2022/2023 Senatu AIK z dnia 8 września 2023 r.)
[Pobierz] [Otwórz] Regulamin Szkoły Doktorskiej ( załącznik do Uchwały nr 42/2022/2023 Senatu AIK z dnia 25 kwietnia 2023 r. )
[Pobierz] [Otwórz] Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załącznik do Uchwały nr 20/2019/2020 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020r. - OBOWIĄZUJĄCY DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE OD ROKU AKADEMIKCIEGO 2020/2021
[Pobierz] [Otwórz] Harmonogram realizacji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej ( załącznik nr 1 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 20/2019/2020 Senatu AIK z dnia 29 kwietnia 2020r. OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU 2020/2021
[Pobierz] [Otwórz] Szczegółowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej ( załącznik nr 3 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 20/2019/2020 Senatu AIK z dnia 29 kwietnia 2020r.) Załącznik 3a - karta uczestnictwa oraz 3b - karta hospitacji - dostępne do pobrania w zakładce informator dla doktorantów/ wzory dokumentów OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU 2020/2021
[Pobierz] [Otwórz] Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załącznik do Uchwały nr 27/2020/2021 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 27 kwietnia 2021r. - OBOWIĄZUJĄCY DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE OD ROKU AKADEMIKCIEGO 2021/2022
[Pobierz] [Otwórz] Harmonogram realizacji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej ( załącznik nr 1 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 27/2020/2021 Senatu AIK z dnia 27 kwietnia 2021 r. OBOWIĄZUJACY OD ROKU 2021/2022
[Pobierz] [Otwórz] Szczegółowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej AIK ( załącznik nr 3 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 27/2020/2021 Senatu AIK z dnia 27 kwietnia 2021r.) - DLA DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 - karta uczestnictwa oraz karta hospitacji do pobrania w zakładce informator dla doktorantów/wzory dokumentów
[Pobierz] [Otwórz] Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załęcznik do Uchwały 27/2021/2022 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 29 marca 2022 r. - OBOWIĄZUJACY DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023
[Pobierz] [Otwórz] Harmonogram realizacji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej ( załącznik nr 1 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 27/2021/2022 Senatu AIK z dnia 29 marca 2022 r. OBOWIĄZUJACY OD ROKU 2022/2023
[Pobierz] [Otwórz] Szczegółowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej AIK ( załącznik nr 3 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 27/2021/2022 Senatu AIK z dnia 29 marca 2022r.) - DLA DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 - karta uczestnictwa oraz karta hospitacji do pobrania w zakładce informator dla doktorantów/wzory dokumentów
[Pobierz] [Otwórz] Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Akademii Ignatianum w Krakowie stanowiący załęcznik do Uchwały 38/2022/2023 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 31 marca 2023 r. - OBOWIĄZUJACY DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024
[Pobierz] [Otwórz] Harmonogram realizacji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej ( załącznik nr 1 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 38/2022/2023 Senatu AIK z dnia 31 marca 2023 r. OBOWIĄZUJACY OD ROKU 2023/2024
[Pobierz] [Otwórz] Szczegółowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej AIK ( załącznik nr 3 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 38/2022/2023 Senatu AIK z dnia 31 marca 2023 r.) - DLA DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024 - karta uczestnictwa oraz karta hospitacji do pobrania w zakładce informator dla doktorantów/wzory dokumentów
[Pobierz] [Otwórz] Program kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie stanowiący załęcznik do Uchwały 23/2023/2024 Senatu Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2024 r. - OBOWIĄZUJACY DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2024/2025
[Pobierz] [Otwórz] Harmonogram realizacji programu kształcenia w Szkole Doktorskiej ( załącznik nr 1 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 23/2023/2024 Senatu UIK z dnia 19 marca 2024 r. OBOWIĄZUJACY OD ROKU 2024/2025
[Pobierz] [Otwórz] Szczegółowe zasady organizacji praktyk zawodowych w Szkole Doktorskiej UIK ( załącznik nr 3 do Programu kształcenia zatwierdzonego Uchwałą nr 23/2023/2024 Senatu UIK z dnia 19 marca 2024r.) - DLA DOKTORANTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI KSZTAŁCENIE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2024/2025 - karta uczestnictwa oraz karta hospitacji do pobrania w zakładce informator dla doktorantów/wzory dokumentów