PROJEKT KA 107-2019

  • Rekrutacja na wyjazdy w ramach projektu KA107-2019 została zakończona 12.11.2019.

Projekt KA107-2019 obejmuje wymianę akademicką studentów oraz pracowników z 6 uniwersytetami spoza Unii Europejskiej, w sumie 31 mobilności, z:
1. Katolickim Uniwersytetem Urugwaju (4 mobilności)
2. Katolickim Uniwersytetem św. Józefa w Bejrucie (15 mobilności)
3. Dwoma uniwersytetami w USA: Uniwersytetem Xaviera w Cincinnati oraz Le Moyne College w Syrakuzach (3 mobilności)
4. Dwoma uniwersytetami na Ukrainie: Katolickim Uniwersytetem we Lwowie oraz Uniwersytetem B. Grinchenki w Kijowie (9 mobilności)

Wymiana w ramach tego projektu jest możliwa w latach 2019/2020 - 2021/2022.

Zasady wyjazdów pracowników AIK do uczelni partnerskich:

  • Komisja Kwalifikacyjna Programu Erasmus+ (KKE) dokonuje oceny kandydatur na podstawie kryteriów.
  • Termin realizacji wyjazdów to: grudzień 2019 - 31 lipiec 2022.
  • W ramach przyznanego dofinasowania możliwe jest zrealizowanie następujących wyjazdów pracowniczych:

uczelnia partnerska ilość wyjazdów finansowanie
Katolicki Uniwersytet Urugwaju 1 5 dni mobilności * 180 euro + 2 dni podróży * 180 euro + 1500 euro na podróż
Uniwersytet Xaviera, USA 1 5 dni mobilności * 180 euro + 2 dni podróży * 180 euro + 820 euro na podróż
Katolicki Uniwersytet Ukrainy we Lwowie 1 5 dni mobilności * 180 euro + 180 euro na podróż
Uniwersytet B. Grinchenki w Kijowie, Ukraina 2 5 dni mobilności * 180 euro + 275 euro na podróż
Katolicki Uniwersytet św. Józefa w Bejrucie, Liban 8 5 dni mobilności * 180 euro + 360 euro na podróż