Dział Nauczania Akademii Ignatianum w  Krakowie

tel. 12 39 99 688

e-mail: dzialnauczania@ignatianum.edu.pl

 

Kierownik: dr Ewa Miśkowiec

tel. 12 39 99 589

 

Zastępca Kierownika: mgr Magdalena Kukuła

tel. 12 39 99 609

kom. 501 062 083

 

Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej:

Agnieszka Kiwała tel. 12 39 99 589

Wioletta Wielgosz tel. 12 39 99 685

 

Referent administracyjny:

Anna Małodzińska

 

Organizacja procesu dydaktycznego

e - mail: harmonogram@ignatianum.edu.pl

Referent administracyjny:

Weronika Cisłowska - Rylska tel. 797 741 517

Barbara Chwastek tel. 797 741 333

Joanna Mrówka tel. 785 032 115