Władze Instytutu Filozofii

DYREKTOR INSTYTUTU FILOZOFII

dr Jacek Poznański SJ

e-mail: dyrektorif@ignatianum.edu.pl

Termin dyżuru w semestrze letnim 2023/2024: 
Środy, g. 14:00 - 15:00
(sala 010, prośba o wcześniejszą informację e-mailową: jacek.poznanski@ignatianum.edu.pl)

 

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU FILOZOFII DS. OGÓLNYCH

dr Magdalena Kozak

e-mail: magdalena.kozak@ignatianum.edu.pl

Termin dyżuru w semestrze letnim 2023/2024:
Czwartek godz. 11:30-12:30
(sala 010, prośba o wcześniejszą informację e-mailową: magdalena.kozak@ignatianum.edu.pl)

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU FILOZOFII DS. STUDENCKICH

dr hab. Jarosław Kucharski

e-mail: jaroslaw.kucharski@ignatianum.edu.pl

Termin dyżuru w semestrze letnim 2023/2024:
Wtorek godz. 13:00-14:00
(sala 010, prośba o wcześniejszą informację e-mailową:  jaroslaw.kucharski@ignatianum.edu.pl)

 

Rada Instytutu Filozofii

ROK AKADEMICKI 2023/2024

dr Jacek Poznański SJ - Dyrektor Instytutu Filozofii

dr Magdalena Kozak - Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii ds. Ogólnych

dr hab. Jarosław Kucharski - Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii ds. Studenckich

prof. dr hab. Adam Jonkisz - Kierownik Katedry Logiki, Epistemologii i Filozofii Nauki

prof. dr hab. Piotr Mazur - Kierownik Katedry Filozofii Bytu, Człowieka i Społeczeństwa

dr hab. Piotr Duchliński, prof. UIK - Kierownik Katedry Etyki Ogólnej i Stosowanej

dr hab. Piotr Sikora, prof. UIK - Kierownik Katedry Filozofii Współczesnej

dr hab. Anna Zhyrkova, prof. UIK - Kierownik Katedry Historii Filozofii

dr hab. Jacek Surzyn, prof. UIK - Delegat pracowników samodzielnych

dr Robert Grzywacz SJ - Delegat pracowników samodzielnych

 

Anna Misiniec - Delegat pracowników administracyjnych Sekretariatu Instytutu Filozofii

Wojciech Żak - Delegat studentów

Bartosz Rybicki - Delegat studentów

Instytutowa Komisja ds. Jakości Kształcenia dla Instytutu Filozofii

1. dr Jacek Poznański SJ - przewodniczący

2. prof. dr hab. Adam Jonkisz

3. prof. dr hab. Piotr Mazur

4. dr hab. Piotr Duchliński, prof. UIK

5. dr hab. Piotr Sikora, prof. UIK

6. dr Robert Grzywacz, SJ

7. dr. hab. Jarosław Kucharski

8. dr Magdalena Kozak

9. dr Ewa Odoj