Akty prawne

Warunki i tryb rekrutacji

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

Uchwała nr 59/2022/2023 Senatu Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 20 czerwca 2023 r. W sprawie: zatwierdzenia Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Ignatianum w Krakowie na rok akademicki 2024/2025.

OLIMPIJCZYCY

 

STUDIA PODYPLOMOWE

SZKOŁA DOKTORSKA

Regulaminy i zarządzenia
STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I STUDIA DRUGIEGO STOPNIA:

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA ROZPOCZĘTE W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024