Strona główna Dział Spraw studenckich Komunikaty Elektroniczne Karty Obiegowe dla studentów którzy planowo powinni przystąpić do egzaminu dyplomowego


14.06.2022

Elektroniczne Karty Obiegowe dla studentów którzy planowo powinni przystąpić do egzaminu dyplomowego


 
Szanowni Studenci,

Informujemy, że w systemie USOS zostały wydane Elektroniczne Karty Obiegowe dla studentów którzy planowo powinni przystąpić do egzaminu dyplomowego.
Do dnia 30 czerwca 2022 roku za pośrednictwem obiegówek zostaną zweryfikowane przez Uczelnię informacje o uregulowaniu Państwa zobowiązań w zakresie: należnych i wymaganych opłat, zaliczenia praktyk przewidzianych programem studiów oraz rozliczenia z Biblioteką.
Bardzo prosimy do dnia 30 czerwca 2022 roku w Elektronicznych Kartach Obiegowych udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące:
  • udziału w monitoringu karier zawodowych absolwentów;
  • otrzymywania informacji marketingowych.
Prosimy odpowiadać tylko Tak lub Nie oraz podać adres e-mail (jeśli na któreś z pytań odpowiedź będzie pozytywna).
Poniżej znajduje się instrukcja odpowiadania na pytania umieszczone w obiegówkach.
 
Udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w obiegówkach jest obowiązkowe.

---

Centrum Obsługi Studenta AIK