Katedra Komunikowania Politycznego

Rok akademicki 2020/2021

(pokój 504) 

STANOWISKO

PRACOWNIK

KONTAKT

KONTO ORCID

Kierownik Katedry,

Profesor AIK

dr hab. Mirosław Lakomy prof. AIK

miroslaw.lakomy@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-0556-1379

Profesor  uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Zdzisław Krasnodębski

--------------------------------------------

----------------------------------------

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Tomasz Grabowski

tomasz.grabowski@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-1280-1609

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Agnieszka Grzechynka

agnieszka.grzechynka@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-0476-9776

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Konrad Oświecimski

konrad.oswiecimski@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-0873-6827

   

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Katarzyna Szmyd

katarzyna.szmyd@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-6016-8564

 

 


Zainteresowania badawcze członków Katedry mieszczą się w następujących obszarach:
•    Komunikowanie polityczne, media, nowe media, propaganda i PR,
•    Public Relations / e-PR, Media społecznościowe w biznesie / polityce /życiu publicznym, Marketing internetowy, Komunikacja społeczna, Komunikacja biznesowa, Zarządzanie informacją, Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych.
•    Zarządzanie administracją publiczną (szczególnie: administracja celna), ekonomia behawioralna a zaangażowanie pracowników (szczególnie: poszerzanie wiedzy  o naturze ludzkiej, procesach decyzyjnych, o emocjach i racjonalności, o narzędziach motywowania, o etycznej stronie zachowań oraz ich wpływ na skuteczności i efektywności pracy), zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie.
•    Studia katalońskie, Nacjonalizm i regionalizm w Europie.
•    Studia rosjoznawcze
•    Studia amerykanistyczne

Our research interests are in the following areas:
•    Political communicatin, media, new media, propaganda, PR,
•    management of public administration (especially: customs administration), behavioral economics and employee involvement (especially: expanding knowledge of human nature, decision-making processes, emotions and rationality, motivational tools, the ethical side of behavior and their impact on work efficiency and effectiveness), logistics management in the enterprise.
•    Public Relations / e-PR, Social media in business / politics / public life, Online marketing, Social Communication, Business Communication,  Information Management, Self-presentation and Art of Public Speaking.
Catalan Studies, Nationalism and Regionalism in Europe
•    Russian studies,
•    American studies.