Katedra Nauk o Języku i Kulturze

STANOWISKO

PRACOWNIK

KONTAKT

KONTO ORCID

Kierownik

dr hab. Anna Bugajska, prof AIK

anna.bugajska@ignatianum.edu.pl

 https://orcid.org/0000-0001-6078-7405

 Adiunkt

dr Agnieszka Cierpich

agnieszka.cierpich@ignatianum.edu.pl

 https://orcid.org/0000-0002-9669-550X

Adiunkt 

dr Marek Liszka

marek.liszka@ignatianum.edu.pl

 https://orcid.org/0000-0002-4615-8159

Asystent

mgr Filip Mazurczak

filip.mazurczak@ignatianum.edu.pl

 

Asystent

mgr Anna Łozińska

anna.lozinska@ignatianum.edu.pl

 

 

 

Członkowie Katedry Nauk o Języku i Kulturze prowadzą interdyscyplinarne badania socjologiczne, lingwistyczne, pedagogiczne, filozoficzne i kulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów specjalistycznych i interakcji pomiędzy kulturą i językiem polskim a angielskim (np. „contact linguistics”, migracje). Zainteresowania badawcze członków Katedry mieszczą się w następujących obszarach:

 

·      socjolingwistyka

·      filozofia języka

·      migracje

·      badania nad utopiami

·      humanistyka medyczna

·      posthumanities

 

The Department of Language and Culture Studies conducts interdisciplinary research within the fields of sociology, linguistics, pedagogy, philosophy and culture studies, with special attention devoted to specialist texts and the interactions between Polish and English languages and cultures (e.g. contact linguistics, migrations). The research interests of the Department members fall within the following areas:

 

·      sociolinguistics

·      the philosophy of language

 ·      migrations

·      utopian studies

·      medical humanities 

·      posthumanities