Katedra Polityki Publicznej i Administracji

                                                            Rok akademicki 2020/2021

                                                                                                   (pokój 504)

 

STANOWISKO

PRACOWNIK

KONTAKT

KONTO ORCID

Kierownik Katedry/ Profesor AIK

dr hab. Artur Wołek prof. AIK

artur.wolek@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-3872-2925

Profesor badawczo-dydaktyczny

prof. dr hab. Andrzej Świątkowski

andrzej.swiatkowski@uj.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-1753-7819

 Profesor AIK

dr hab. Michał Wawrzonek prof. AIK

michal.wawrzonek@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-6126-3336

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Agnieszka Klucznik-Törő

agnieszka.klucznik@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-8646-4628

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Alicija Malevska

alicja.malevska@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-1882-0475

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Piotr Musiewicz

piotr.musiewicz@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0001-8725-7412

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Christopher Reeves

christopher.reeves@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-7160-6398

Adiunkt dydaktyczny

dr Agata Nijander-Dudzińska

agata.nijander@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-3835-3728

 

Przedmiotem badań pracowników Katedry jest proces tworzenia polityk publicznych na jego różnych etapach i na różnych polach polityk szczegółowych. Szczególne zainteresowanie badawcze skierowane jest na wdrażanie polityk publicznych, w tym administrację, zwłaszcza samorządową oraz na następujące polityki szczegółowe: politykę rynku pracy i zabezpieczenia społecznego, politykę prawa (w tym ekonomiczna analiza prawa), migracyjną, a także politykę kulturalną, zwłaszcza upamiętniania. Drugim polem badawczym jest zarządzanie, zwłaszcza publiczne, w tym wspieranie innowacji i przedsiębiorczości oraz międzynarodowa ekonomia polityczna.

 

                                                                  ZAKŁAD PRAWA, ZARZĄDZANIA I EKONOMII

 

                                                              Rok akademicki 2020/2021

                                                                                                            (pokój 504)

 

STANOWISKO

PRACOWNIK

KONTAKT

KONTO ORCID

Kierownik Zakładu/

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Radosław Zyzik

radoslaw.zyzik@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-5482-4481

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Agnieszka Knap-Stefaniuk

agnieszka.knap.stefaniuk@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-9201-9889

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Mateusz Pękala

mateusz.pekala@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-1389-2664

Asystent badawczo-dydaktyczny

mgr Ewa Kopeć

ewa.kopec@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-2118-9052