Katedra Współczesnych Systemów Politycznych

Rok akademicki 2020/2021

(pokój 424)

STANOWISKO

PRACOWNIK

KONTAKT

KONTO ORCID

Kierownik Katedry,

Profesor uczelni badawczo dydaktyczny

dr hab. Krzysztof Łabędź

krzysztof.labedz@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0003-2255-3338

Profesor uczelni badawczo-dydaktyczny

dr hab. Mateusz Nieć

mateusz.niec@ignatianum.edu.pl

https://orcid.org/0000-0002-0879-682X

  

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

dr Tomasz Litwin

tomasz.litwin@ ignatianum.edu.pl

 

https://orcid.org/0000-0001-6956-6959