Monografie

Prezentujemy książki naukowe napisane lub redagowane przez pracowników Instytutu Filozofii oraz osoby pracujące badawczo w dyscyplinie filozofia zatrudnione w innych instytutach Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. 

 

Tymoteusz Mietelski, Koncepcja etyki fenomenologicznej Paola Valoriego. Studium analityczno-krytyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, Kraków 2024.

Adam Jonkisz, Zagadnienia logiki formalnej i ogólnej teorii mnogości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, Kraków 2024.

Jakub Pruś, Argumenty semantyczne. Pojęcie, podział i kryteria oceny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, Kraków 2023.

Marcin Podbielski, Henryk Podbielski, Janusz Lewandowicz, Anna Zhyrkova, Adam Pawlak, Plotyn. Dzieła wszystkie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, Kraków 2023.

Spory moralne, pod redakcją dr. hab. Piotra Duchlińskiego, prof. UIK, seria: „Słowniki Społeczne” Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, Kraków 2023, s. 406.

Racjonalizm – krytycyzm – ścisłość. Prace dedykowane Profesorowi Adamowi Jonkiszowi z okazji 70. rocznicy urodzin, redakcja naukowa: Piotr Duchliński, Piotr Stanisław Mazur, Jacek Poznański SJ, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, Kraków 2023.

Adam Jonkisz, Zagadnienia semiotyki logicznej i ogólnej metodologii naukWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, Kraków 2023.

Jacek Surzyn Jana Dunsa Szkota ,,Prolog'' z Ordinatio, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2023.

Józef Bremer SJ Zrozumieć postrzeganie i pojmowanie człowieka oraz świata, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2023.


Józef Bremer SJ Życie jest warte przeżycia. Z Koheletem w drodze, Wydawnictwo M, Kraków 2023.

Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, Etyka a problem podmiotu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2022.

Piotr Janik SJ/ Magdalena Kozak/ Robert Grzywacz SJ/ Szczepan Urbaniak, The Faces of Contemporary Phenomenology: the Quest for Relevance Dedicated to the memory of Jan Patočka and Roman Ingarden, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2021

Jarosław Kucharski, Etyka przywództwa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2021

Debata wokół książki Jarosława Kucharskiego

Piotr Janik SJ, Hermeneutyka wypowiedzi, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2021

Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub, Ulepszanie poznawcze człowieka. Perspektywa filozoficzna, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2021

Debata wokół książki dr hab. Piotra Duchlińskiego prof. AIK

oraz ks. dr hab. Grzegorza Hołuba prof. UPJPII

Robert Grzywacz, Świadek przekonań – podmiot sumienia: Paul Ricoeur i filozofia świadectwaWydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2021

Debata wokół książki dr Roberta Grzywacza SJ

Tomasz Homa, Rzeczpospolita. Wybrane zagadnienia myśli obywatelskiej Piotra Skargi SJWydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2020

Debata wokół książki Prof. AIK dr hab Tomasza Homy SJ

Piotr Mazur, Piotr Duchliński, Paweł Skrzydlewski Przewodnik po polskiej filozofii chrześcijańskiej XX i XXI wieku, WN AIK, Kraków 2020.

Debata wokół książki "Przewodnik po polskiej filozofii (...)" Prof. Piotra Mazura, Prof. Piotra Duchlińskiego oraz Dr Pawła Skrzydlewskiego

Adam Jonkisz, Pytania i odpowiedzi. Ujęcie teoriomnogościowe, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2020.

Pytania i odpowiedzi

Debata wokół książki Prof. Adama Jonkisza 

Dyskusja wokół książki prof. Adama Jonkisza na łamach „Roczników Filozoficznych” 

Jacek Surzyn, Return to the Promised Land. The Birth and Philosophical Foundations of Zionism, Peter Lang Verlag, Berlin 2020.

Aeddan Shaw, The City of Language. An Exploration of Different Accounts of Language Through the Prism of Normativity, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2020.

The City of Language. An Exploration of Different Accounts of Language  Through the Prism of Normativity - Aeddan Shaw - Książka - Księgarnia  internetowa Bonito.pl

Carl Humphries, Radical Historicality. Perspectives from the Later Wittgenstein, WN AIK, Kraków 2020.

Radical Historicality. Perspectives from the Later Wittgenstein - Carl  Humphries - Książka - Księgarnia internetowa Bonito.pl

Magdalena Kozak, Celina Kisiel-Dorohinicka (red.), Ciało we współczesnych koncepcjach filozoficznych, WN AIK, Kraków 2020.

Ciało we współczesnych koncepcjach filozoficznych | wydawnictwowam.pl

Józef Bremer, Damian Leszczyński, Stanisław Łuczarz, Jolanta Koszteyn, Piotr Lenartowicz, WN AIK, Kraków 2019.

Piotr Lenartowicz pl | Józef Bremer, Damian Leszczyński, Stanisław Łuczarz, Jolanta  Koszteyn (książka) - Księgarnia znak.com.pl

Ewa Podrez, Andrzej Kobyliński, Piotr Duchliński, Karolina Rozmarynowska, Tadeusz Ślipko, WN AIK, Kraków 2019.

Tadeusz Ślipko ang | Ewa Podrez, Andrzej Kobyliński, Piotr Duchliński, Karolina  Rozmarynowska (książka) - Księgarnia znak.com.pl

Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub (red.), Ulepszanie moralne człowieka. Perspektywa filozoficzna, WN AIK, Kraków 2019.

Ulepszanie moralne człowieka | wydawnictwowam.pl

Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez, Etyka a problem nihilizmu, WN AIK, Kraków 2019.

Etyka a problem nihilizmu | wydawnictwowam.pl

Anna Bugajska, Engineering Youth: the Evantropian Project in Young Adult Dystopia, Ignatianum University Press, Kraków 2019, s. 280.

Monografia dotyczy współczesnej odmiany utopianizmu, evantropii - utopii ulepszania człowieka przu pomocy biotechnologii - oraz jej obrazu kulturowego w dystopii młodzieżowej. Szczegółowo zostaje omówiona teoria evantropii, bioetyczne aspekty ulepszania człowieka, a także powiązania utopii ulepszania człowieka z dystopią eugeniczą. Monografia wpisuje się w ogólnoświatowe badania nad utopiami, jak również w toczoną na gruncie polskim dyskusję nad trans- i posthumanizmem. Jest interdyscyplinarnym studium łączącym refleksję literaturoznawczą, kulturoznawczą, bioetyczną i socjologiczną z elementami analizy rynkowej i konsumenckiej.

Debata wokół książki dr Anny Bugajskiej

Józef Bremer, Ludwiga Wittgensteina teoria odwzorowania: W logice, mechanice, muzyce i architekturze / Wydawnictwo Naukowe AIK, Kraków 2018.

Tomasz Homa, Wspólnotowość. W poszukiwaniu spoiwa wspólnoty politycznej, Akademia Ignatianum w Krakowie / Wydawnictwo WAM, Kraków 2017.

Trzy powiązane tematycznie monografie współautorstwa Piotra Duchlińskiego

Monografie zostały wypracowane w środowisku Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipko SJ, które funkcjonuje przy Instytucie Filozofii. We wskazanych monografiach rozwijana jest etyka chrześcijańska w twórczej konfrontacji z różnymi współczesnymi jej wykładniami, jak również z etykami niechrześcijańskimi. W badaniach tych podjęto następujące zagadnienia: nowe próby interpretacji etyki chrześcijańskiej; usystematyzowano problematykę normatywności w odniesieniu do różnych interpretacji etyki współczesnej; wskazano na rolę naukowego obrazu świata w kształtowaniu przedzałożeń etyki chrześcijańskiej; poddano nowej interpretacji związek etyki z fenomenem życia, wykazując, że etyka chrześcijańska musi powrócić do źródłowo doświadczenia życia będącego podstawą normatywności. 

Etyka a fenomen życia, Wydawnictwo AIK, Kraków 2017. Współautorzy: Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez. 

Etyka a fenomen życia - Duchliński Piotr | Książka w Sklepie EMPIK.COM

Inspiracje chrześcijańskie w etyce, Wydawnictwo AIK, Kraków 2016. Współautorzy: Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez.

Inspiracje chrześcijańskie w etyce

O normatywności w etyce. Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, s. 321. Współautorzy: Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń.

O normatywności w etyce | Akademia Ignatianum w Krakowie - Wydawnictwo

Piotr S. Mazur, Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie metody separacji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2016, s. 216.

W książce nowatorskie jest zastosowanie metody separacji na gruncie antropologii filozoficznej. Po raz pierwszy metoda separacji metafizycznej została wykorzystana do analizy sądów egzystencjalnych „ja istnieję”. Przedstawiono ustalenia co do uwarunkowań poznawczych takiej eksplikacji, dotyczące np. punktu wyjścia filozoficznego poznania podmiotowości, relacji takiego jej poznania naukowego oraz związków między zaproponowanym w rozprawie ujęciem bytu ludzkiego, a innymi ujęciami filozoficznymi. 

Książka Zarys podstaw filozofii człowieka. Antropologiczne zastosowanie  metody separacji - Ceny i opinie - Ceneo.pl

 

Piotr Duchliński, Odsłony doświadczenia istnienia świata realnego, Wydawnictwo AIK, Kraków 2016, s. 670.

W publikacji opracowano proto-teorię doświadczenia świata, która łączy tomizm, fenomenologię i nauki kognitywne. Wykorzystując szereg ustaleń semantyki kognitywnej i językoznawstwa, opisano pierwotne doświadczenie realnego istnienia za pomocą systemu metafor, które maja swoje źródło w schematach percepcyjno-motorycznych.

Odsłony doświadczenia istnienia świata realnego. Rozważania wstępne -  Duchliński Piotr | Książka w Sklepie EMPIK.COM

Józef Bremer, Interdyscyplinarne znaczenie neuronauk, Wyd. Ignatianum/WAM, Kraków 2016, s. 234.

Monografia jest nowatorskim i syntetycznym przedstawieniem wpływu badań nad ludzkim mózgiem na rozumienie takich zjawisk, jak doświadczenie religijne, decyzje ekonomiczne, rozpoznawanie wartości estetycznych, zdolność do uczuć i działań moralnych, wpływ reklamy na zachowania oraz procesy rozpoznawania czy uznawania prawdy. W książce szczegółowo ukazano dotychczasowe badania neuronaukowców w danym zakresie, starając się ocenić ich poznawczą wartość. Książka zarówno informuje o najważniejszych osiągnięciach neuronauk, jak też stanowi wieloaspektową analizą poznawczych ograniczeń zastosowania badań nad mózgiem w zakresie szeroko pojętej humanistyki (także teologii). 

Interdyscyplinarne znaczenie neuronauk | wydawnictwowam.pl

Józef Bremer, Neuronaukowy i potoczny obraz osoby w kognitywistyce, Wyd. Ignatianum/WAM, Kraków 2016, s. 250.

Monografia podejmuje próbę odpowiedzi na filozoficzne pytania o wolną wolę, sądy sumienia, język i kulturę. Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak aktywność mózgu podczas medytacji uważnej, rozwój sztucznej inteligencji i możliwość technologicznego ulepszania człowieka.

Neuronaukowy i potoczny obraz osoby w kognitywistyce - informacje o  książkach, sklep, księgarnia internetowa

Józef Bremer (red.), Przewodnik po kognitywistyce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.

Przewodnik po kognitywistyce zawiera teksty napisane przez najważniejszych polskich filozofów i naukowców zajmujących się kognitywistyką. Całość opracowania składa się z rozdziałów wyznaczających główne obszary badawcze współczesnej kognitywistyki podzielone na sześć części. Dotyczą one następujących zagadnień: (1) wprowadzenia w podstawowe zagadnienia kognitywistyki, (2) filozoficznych problemów w kognitywistyce, (3) neuronauki, (4) sztucznej inteligencji, (5) językoznawstwa, (6) psychologii poznawczej.

PRZEWODNIK PO KOGNITYWISTYCE, JÓZEF BREMER SJ - 7676620178 - oficjalne  archiwum Allegro

Piotr Sikora, Drogi Jednego. Chrześcijaństwo otwarte, WAM, Kraków 2016.

Drogi jednego. Chrześcijaństwo otwarte - Sikora Piotr | Książka w Sklepie  EMPIK.COM

Tomasz Homa, Obywatelskość. Wybrane europejskie ujęcia filozoficzne i kulturowe. Studium historyczno-hermeneutyczne, Akademia Ignatianum / Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

Obywatelskość | Akademia Ignatianum w Krakowie - Wydawnictwo

Serie wydawnicze

Universum Philosophiae.

Celem Serii jest ukazanie złożonej panoramy nurtów i zagadnień filozoficznych począwszy od starożytności, a na współczesności skończywszy. Seria jest przede wszystkim skierowana do osób zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką filozoficzną oraz jej powiązaniami z różnymi naukami szczegółowymi.

Universum Philosophiae | Akademia Ignatianum w Krakowie - Wydawnictwo

Universum Ethicae Christianae.

Zadaniem Serii jest promocja prac dotyczących szeroko rozumianej problematyki etyki chrześcijańskiej. Powstała ona z inicjatywy utworzonego w maju 2016 roku Centrum Etyki Chrześcijanskiej im. Tadeusza Ślipko SJ, do którego zadań statutowych należy między innymi prowadzenie badań nad współczesnymi modelami etyki chrześcijańskiej, a także nad ich filozoficznymi założeniami i implikacjami.

Universum Ethicae Christianae | Akademia Ignatianum w Krakowie - Wydawnictwo