Strona główna Uczelnia Uniwersytet Struktura Administracja Biuro Promocji Komunikaty Od dobrej komunikacji do dobrych relacji – relacja z „Dnia Mediacji Rówieśniczej 2023”


30.11.2023

Od dobrej komunikacji do dobrych relacji – relacja z „Dnia Mediacji Rówieśniczej 2023”


Od kilku lat jesienną tradycją w Polsce stają się obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji (Conflict Resolution Day). Z tej okazji instytucje powiązane z ruchem na rzecz polubownego rozwiązywania sporów przygotowują różnego rodzaju wydarzenia mające na celu promowanie zarówno idei mediacji, jak i korzyści powiązanych z doskonaleniem umiejętności związanych z komunikacją interpersonalną.

Takie właśnie były założenia „Dnia Mediacji Rówieśniczej”, który został zorganizowany 7 listopada 2023 r. w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie przez Centrum Usług Społecznych w Skawinie i Uniwersytet Ignatianum w Krakowie. Uczestnikami warsztatów było kilkudziesięciu uczniów 7. i 8. klas Szkoły Podstawowej  im. św. Jana Pawła II w Radziszowie, a poprowadził je dr Mateusz Pękala, mediator i wykładowca UIK przy wsparciu Amelii Kopiec, studentki UIK.

Pierwsza część spotkania poświęcona była podstawom skutecznej komunikacji interpersonalnej, a druga dotyczyła mechanizmów rozwiązywania konfliktów. Swoje umiejętności uczniowie mogli wykorzystać w czasie ćwiczeń, dzięki czemu ochotnicy mogli na chwilę wcielić się w rolę mediatorów rówieśniczych. „Dzień Mediacji Rówieśniczej” był dobrą okazją do zainteresowania młodych ludzi praktycznymi aspektami polubownego rozwiązywania sporów oraz do pokazania roli, jaką umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej odgrywają w budowaniu relacji międzyludzkich.