Strona główna Uczelnia International Outgoing staff Komunikaty Rekrutacja na wyjazdy krótkoterminowe pracowników (KA 131) w ramach Erasmus +


19.04.2024

Rekrutacja na wyjazdy krótkoterminowe pracowników (KA 131) w ramach Erasmus +


Szanowni Państwo,

 

P.T. Pracownicy Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie.

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza rekrutację uzupełniającą dla pracowników, na dofinansowanie  zagranicznych wyjazdów krótkoterminowych, które będą zrealizowane do 31.07.2024, w ramach programu Erasmus+, umowa 2022-1-PL01-KA131-HED-000061001, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, do krajów członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem (Macedonia Północna, Serbia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja),  realizowanych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celu szkoleniowym.

Wnioski składać można od 22.04.2024 do 31.05.2024, w tym terminie zapraszamy do wypełnienia formularza oraz składania na adres erasmus@ignatianum.edu.pl  dokumentów  z opisem celów wyjazdu, planowanych działań i ich zamierzonych efektów.


Ocena wniosków dokonywana będzie po każdej rundzie:

Runda  1 - wnioski złożone od 22.04.2024 do 25.04.2024, 

Runda  2 - wnioski złożone od 26.04.2024 do 12.05.2024, 

Runda  3 - wnioski złożone od 13.05.2024 do 31.05.2024. 

Informacje o zasadach rekrutacji, potrzebnych dokumentach  i sposobie aplikowania dostępne są na stronie:

https://www.ignatianum.edu.pl/ka-103