Rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 1/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Zofii Kaczor
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 2/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Agnieszki Zofii Kaczor z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i nowożytnego języka obcego
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 3/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Zofii Kaczor
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 4/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Sztuki
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 5/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie dopuszczenia do dalszej procedury kandydatów na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 6/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie studiów i ramowym programie studiów doktoranckich
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 7/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w programie kształcenia dla studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 8/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie studiów podyplomowych Katecheza przedszkolna
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 9/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie studiów podyplomowych Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 10/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie studiów podyplomowych Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 11/2018/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie nadania mgr. Karolowi Sylwestrowi Motylowi stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 12/2018/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w programie i harmonogramie realizacji programu studiów podyplomowych Logopedia
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 13/2018/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany nazwy Katedry Historii Polityki na Katedra Historii Politycznej w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 14/2018/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Danuty Henryki Pietraszewskiej, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 15/2018/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr Danuty Henryki Pietraszewskiej dotyczącej dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 16/2018/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Marioli Marii Bach, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 17/2018/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr Marioli Marii Bach dotyczącej dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 18/2018/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Joanny Mieczysławy Szefer
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 19/2018/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Joanny Mieczysławy Szefer z dyscypliny podstawowej i dodatkowej
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 20/2018/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Mieczysławy Szefer
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 21/2018/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Danuty Kądziołki, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 22/2018/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr Danuty Kądziołki dotyczącej dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 23/2018/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie studiów i ramowym programie studiów doktoranckich
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 24/2018/2019 z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie podjęcia starań o nadanie uprawnienia Wydziałowi Pedagogicznemu Akademii lgnatianum w Krakowie do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz ustalenia programu studiów
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 25/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Grzegorza Ćwiękały, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 26/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr. Grzegorza Ćwiękały dotyczącej dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 27/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Mateusza Stanisława Kofina, wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 28/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr. Mateusza Stanisława Kofina dotyczącej dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 29/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Marii Pietrzyk-Dąbrowskiej, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 30/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr Elżbiety Marii Pietrzyk-Dąbrowskiej dotyczącej dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 31/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Justyny Łuciuk-Wojczuk, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 32/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr Agnieszki Justyny Łuciuk-Wojczuk dotyczącej dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 33/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Weroniki Heleny Baracz, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 34/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr Weroniki Heleny Baracz dotyczącej dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 35/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Izabeli Magdaleny Przybylskiej, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 36/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr Izabeli Magdaleny Przybylskiej dotyczącej dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 37/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Rafała Krzysztofa Aleksandrowicza, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 38/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr. Rafała Krzysztofa Aleksandrowicza dotyczącej dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 39/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Marii Malisz, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 40/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr Anny Marii Malisz dotyczącej dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 41/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Katarzyny Renaty Burzawy, wyznaczenia promotora i promotora pomocniczego oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 42/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia propozycji mgr Katarzyny Renaty Burzawy dotyczącej dyscypliny dodatkowej i języka obcego nowożytnego w przewodzie doktorskim
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 43/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zgłoszenia monografii prof. nadzw. dr. hab. Witolda Chmielewskiego do konkursu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na wybitną monografię z zakresu nauk pedagogicznych lub nauk pokrewnych
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 44/2018/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia programu studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika ze specjalnością Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - „Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie” w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 45/2018/2019 z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 24/2018/2019 Rady Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 19 marca 2019 roku podjętej w sprawie: podjęcia starań o nadanie uprawnienia Wydziałowi Pedagogicznemu Akademii lgnatianum w Krakowie do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz ustalenia programu studiów
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 46/2018/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Marii Muchackiej-Cymerman
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 47/2018/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Marii Muchackiej-Cymerman
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 48/2018/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie nadania mgr Agnieszce Zofii Kaczor stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 49/2018/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Agnieszki Zofii Kaczor
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 50/2018/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Marii Urlińskiej-Berens
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 51/2018/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Magdaleny Marii Urlińskiej-Berens z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i nowożytnego języka obcego
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 52/2018/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Marii Urlińskiej-Berens
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 53/2018/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ramowych planach studiów dla kierunków studiów: Pedagogika oraz Praca socjalna, począwszy od cykli studiów, które rozpoczęły się w roku akademickim 2017/2018
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 54/2018/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w ramowym planie studiów drugiego stopnia niestacjonarnych dla kierunku studiów Pedagogika, począwszy od cyklu studiów, który rozpoczął się w roku akademickim 2018/2019
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 55/2018/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie trybu wyboru zakresu kształcenia (specjalności) w Wydziale Pedagogicznym w roku akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 56/2018/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia tłumaczenia na języki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański nazwy kierunku i zakresów kształcenia (specjalności) prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Uchwała nr 57/2018/2019 z dnia 24 września 2019 roku w sprawie nadania mgr Magdalenie Marii Urlińskiej-Berens stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika
[Pobierz] [Otwórz]