Rok akademicki 2018/2019

Zarządzenie Dziekana nr 1/2018/2019 z dnia 23 października 2018 roku w sprawie godzin dziekańskich w dniu 31 października 2018 rok
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 2/2018/2019 z dnia 5 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny dorobku naukowego kandydatów na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Ignatianum w Krakowie
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 3/2018/2019 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 4/2018/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie weryfikacji efektów uczenia się przedmiotów zakończonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 5/2018/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany składu: Kierunkowego Zespołu Programowego dla kierunku Pedagogika, Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunku Pedagogika oraz Kierunkowego Zespołu Programowego dla kierunku Praca Socjalna, Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunku Praca Socjalna, Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunku Filologia angielska, Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunków: Nauki o polityce oraz Administracja i polityka publiczna
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 6/2018/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany składu: Kierunkowego Zespołu Programowego oraz Kierunkowego Zespołu ds. Oceny Tematów Prac Dyplomowych dla kierunku Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 7/2018/2019 z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany składu: Kierunkowego Zespołu Programowego i Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla studiów III stopnia doktoranckich prowadzonych w dyscyplinach naukowych: pedagogika oraz nauki o polityce
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 8/2018/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Anny Królikowskiej
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 9/2018/2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Anny Błasiak
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 10/2018/2019 z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Anny Bugajskiej
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 11/2018/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr. Krzysztofa Matuszka
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 12/2018/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr. Wita Pasierbka SJ
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 13/2018/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr Beatay Topij-Stempińskiej
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 14/2018/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr. Pawła Kaźmierczaka
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 15/2018/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do oceny wniosku w sprawie wszczęcia postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Pawła Biesia SJ
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 16/2018/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia terminów egzaminów dyplomowych
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 17/2018/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 18/2018/2019 z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Konkursowej do spraw oceny projektów o przyznanie dofinansowania ze środków dotacji na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie w 2019 roku
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 19/2018/2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie weryfikacji efektów uczenia się przedmiotów zakończonych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 20/2018/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia testu z języka angielskiego dla kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2019/2020
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 21/2018/2019 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmiany składu Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunku Pedagogika
[Pobierz] [Otwórz]
Zarządzenie Dziekana nr 21/2018/2019 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie powołania Kierunkowego Zespołu Jakości Kształcenia dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
[Pobierz] [Otwórz]