W pamięci

02.01.2024 r. - śp. prof. dr. hab. Andrzej de Tchorzewski

18.02.2024 r. - śp. prof. dr. hab. Zbigniew Marek SJ