Strona główna Rekrutacja Komunikaty Zalecenia sanitarne dla kandydatów którzy zostali przyjęci na studia (wpis na studia)


14.07.2021

Zalecenia sanitarne dla kandydatów którzy zostali przyjęci na studia (wpis na studia)


 

ZALECENIA SANITARNE PRZY SKŁADANIU WPISU NA STUDIA W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Najważniejsze zasady obowiązujące kandydatów dokonujących wpis na studia na terenie Akademii Ignatianum w Krakowie (w skrócie AIK).
  • Kandydat dokonuje wpis na studia osobiście lub poprzez pełnomocnika (dotyczy również kandydatów, którzy nie mogą się stawić osobiście z uwagi na stan epidemii). Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie https://www.ignatianum.edu.pl/wzory-dokumentow  
  • Wstęp na Uczelnię w czasie wpisów będą mieli wyłącznie kandydaci przyjęci na studia lub ich pełnomocnicy (rejestrując się swoim imieniem i nazwiskiem), którzy wcześniej dokonali rezerwacji terminu za pośrednictwem systemu Booksy:

 

https://booksy.com/pl-pl/75381_akademia-ignatianum_inni_8820_krakow

 

  • Przyjęty kandydat lub jego pełnomocnik będzie mógł wejść na teren AIK wyłącznie sam, bez osoby towarzyszącej.
  •  Przyjęci na studia kandydaci są proszeni o przyniesienie ze sobą własnego długopisu (z niebieskim wkładem).
  •  Pełnomocnik kandydata, który dokonuje za niego czynności prawnych, będzie musiał posiadać pisemne pełnomocnictwo wydane przez kandydata oraz jego dokument tożsamości lub kserokopię dokumentu tożsamości poświadczoną przez notariusza. Więcej informacji na temat pełnomocnictwa znajduje się na stronie:
https://www.ignatianum.edu.pl/wzory-dokumentow
  • Na teren Uczelni nie zostaną wpuszczone osoby bez maseczki ochronnej, nałożonej na usta i nosKandydaci wchodzący na teren Uczelni są zobowiązani do dezynfekcji dłoni przy użyciu specjalnych płynów dezynfekujących udostępnionych przez Uczelnię.
  • W celu zapobiegnięcia tworzenia kolejek, sugeruje się aby kandydaci lub ich pełnomocnicy przychodzili na Uczelnię nie wcześniej niż 10 minut przed zarezerwowanym spotkaniem.
  • Kandydat dokonujący wpisu na studia będzie zobowiązany do przestrzegania zasady dystansu społecznego - min. 1.5 metra odległości od drugiego kandydata lub pracownika Uczelni.
  • Kandydat nie będzie mógł przebywać w innych częściach Uczelni niż te, które zostały wyznaczone odpowiednim oznakowaniem.
  • Osoby z niepełnosprawnością ruchową, uniemożliwiającą przemieszczanie się schodami, poproszone są o wcześniejsze poinformowanie o tym Centrum Obsługi Studenta – albo w wiadomości mailowej wysłanej na adres Biura Rekrutacji (rekrutacja@ignatianum.edu.pl), albo niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji terminu za pośrednictwem systemu Booksy.

 

W przypadku nieprzestrzegania powyższych ustaleń, pracownicy Centrum Obsługi Studenta oraz portier będą mogli wyprosić kandydata z terenu AIK.